Palomestari lukee tarkistuslistaa paloilmoitinlaitteiston edessä.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Pelastuslaitoksen tulee alueellaan huolehtia pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta sekä valvonnasta ja palontutkinnasta. 

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen asiantuntijat muun muassa: 

  • neuvovat väestöä, yrityksiä ja yhteisöjä turvallisuusasioissa, 
  • järjestävät turvallisuuteen liittyviä koulutuksia, 
  • valvovat, että rakennusten omistajat ja toiminnanharjoittajat noudattavat niitä velvoitteita, joita heille on asetettu (esim. palotarkastuksilla), 
  • ohjaavat rakennushankkeiden suunnittelua ja valvovat niiden toteuttamista paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa, 
  • tukevat kuntien valmiussuunnittelua. 

Ajankohtaista

Kuulutus