Tyttö istuu tuolilla ja muiden jalat ovat pöydällä

Lastensuojelun laitospalvelut

Tarjoamme lastensuojelun sijaishuollon palveluita Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta tuleville lapsille. Lapset voivat tulla laitokseen joko avohuollon tai kiireellisen sijoituksen kautta.

Lastensuojelun laitospalvelut

Lastensuojelun laitoshoidolla tarkoitetaan kodin ulkopuolella tapahtuvaa hoitoa, kasvatusta ja turvaa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille ja nuorille, joille lastensuojelun perhehoito ei ole sopiva vaihtoehto. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on kolme omaa lastensuojeluyksikköä.

Laitoshoidon aikana lapsen tai nuoren asioista vastaa lapsen oma sosiaalityöntekijä, jonka tulee huolehtia lapsen oikeuksien ja edun toteutumisesta, osallisuudesta, palvelujen järjestämisestä sekä lapselle ja perheelle tarjottavasta tuesta. Sosiaalityöntekijä myös tapaa lasta säännöllisesti.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä laatii lapselle asiakassuunnitelman yhdessä lapsen verkoston kanssa. Laitoshoidossa elävän lapsen tilannetta ja asiakassuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Sijaishuollon tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen ja lapsen mahdollisuus kotiutua. Mahdollisuutta arvioidaan säännöllisesti sijaishuollon aikana yhteistyössä lapsen ja tämän vanhempien kanssa. Huostaanotto päättyy viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta.

Ehdot palvelun saamiseksi

Lastensuojelun laitoshoidon asiakkaita ovat lapset ja nuoret, joilla on lastensuojelun asiakkuus ja joille on tehty joko päätös huostaanotosta, avohuollon sijoituksesta tai kiireellisestä sijoituksesta lastensuojelun laitosyksikköön.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta myös lapsen sijoituksen aikana. Tällöin voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapu, joka vahvistetaan vanhemman elatuskyvyn mukaan. Jos vanhempaa ei tavoiteta tai vanhempi ei ole halukas tekemään elatussopimusta, hänelle voidaan määrätä asiakasmaksulain 7 §:n mukainen lastensuojelun asiakasmaksu tai elatusta haetaan käräjäoikeudesta. Asiakasmaksu vastaa elatusavun määrää.

Sijoitetun lapsen hoidon korvauksena peritään lapsilisä ja mahdolliset muut etuudet. Osa elatustuista tai lapselle tulevista etuuksista kartuttaa lapselle myöhemmin täysi-ikäisenä maksettavia itsenäistymisvaroja.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Pajurinne, Törnävän Puisto sekä Lasten- ja nuortenkoti Vanamo toteuttavat sijaishuollon palveluita sekä huostaanotetuille että avohuollon tukitoimin sijoitetuille lapsille.

Vahvistamme toiminnallamme lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä ikä-kehitystason mukaista toimintaa. Aikuisuuden lähestyessä harjoittelemme ja tuemme suunnitelmallisesti itsenäistymiseen liittyviä taitoja. Arki on yksiköissämme selkeästi jäsennettyä ja aikuisjohtoista.

Tiivis yhteistyö lapsen vanhempien, lapsen oman sosiaalityöntekijän sekä läheisverkoston kanssa on keskeinen lähtökohta työssämme. Henkilökuntamme on koulutettu systeemisen työotteen käyttämiseen ja teemme suunnitelmallista työtä perheen jälleenyhdistämisen arvioinnissa.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Lastensuojelulaitos Törnävän Puisto ja Pajurinne

Lastensuojelulaitos Pajurinne, Leppäkuja 4, 60100 Seinäjoki

Vastaava ohjaaja Marika Paavola puh. 044 425 5433
Palveluesimies Tiina Pitkänen puh. 040 474 6869

Lastensuojelulaitos Pajurinteessä on seitsemän hoitopaikkaa 9–17-vuotiaille lapsille.

 

Lastensuojelulaitos Törnävän puisto, Björkenheimin puistotie 5, 60220 Seinäjoki

Vastaava ohjaaja Satu Kauppi puh. 044 425 5778
Palveluesimies Tiina Pitkänen puh. 040 474 6869

Törnävän Puistossa on yhteensä 21 asiakaspaikkaa 9–17-vuotiaille lapsille. Lastensuojelulaitos Törnävän Puistossa on kolme osastoa (Tyyni, Usva ja Aava) ja kaksi asumisharjoitteluasuntoa.

Lasten- ja nuortenkoti Vanamo

Lasten- ja nuortenkoti Vanamo, Tupatie 41 60200 Seinäjoki

Vastaava ohjaaja Kanerva / Taina Huhtanen puh. 050 474 6872
Vastaava ohjaaja Kataja / Johanna Aaltonen puh. 050 474 6871
Vastaava ohjaaja Kaarna / Anna Palovuori puh. 050 474 6790

Laitoksen johtaja Tiina Pitkänen puh. 050 474 6869

Lasten- ja nuortenkoti Vanamossa on kolme osastoa (Kanerva, Kataja ja Kaarna). Vanamossa on yhteensä 18 asiakaspaikkaa 6–17-vuotiaille lapsille sekä yksi asumisharjoitteluasunto.