Tyttö istuu tuolilla ja muiden jalat ovat pöydällä

Lastensuojelun laitospalvelut

Tarjoamme lastensuojelun sijaishuollon palveluita Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta tuleville lapsille. Lapset voivat tulla laitokseen joko avohuollon tai kiireellisen sijoituksen kautta.

Lastensuojelun laitospalvelut

Lastensuojelun laitoshoidolla tarkoitetaan kodin ulkopuolella tapahtuvaa hoitoa, kasvatusta ja turvaa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille ja nuorille, joille lastensuojelun perhehoito ei ole sopiva vaihtoehto. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on kolme omaa lastensuojeluyksikköä.

Laitoshoidon aikana lapsen tai nuoren asioista vastaa lapsen oma sosiaalityöntekijä, jonka tulee huolehtia lapsen oikeuksien ja edun toteutumisesta, osallisuudesta, palvelujen järjestämisestä sekä lapselle ja perheelle tarjottavasta tuesta. Sosiaalityöntekijä myös tapaa lasta säännöllisesti.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä laatii lapselle asiakassuunnitelman yhdessä lapsen verkoston kanssa. Laitoshoidossa elävän lapsen tilannetta ja asiakassuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Sijaishuollon tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen ja lapsen mahdollisuus kotiutua. Mahdollisuutta arvioidaan säännöllisesti sijaishuollon aikana yhteistyössä lapsen ja tämän vanhempien kanssa. Huostaanotto päättyy viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta.

Ehdot palvelun saamiseksi

Lastensuojelun laitoshoidon asiakkaita ovat lapset ja nuoret, joilla on lastensuojelun asiakkuus ja joille on tehty joko päätös huostaanotosta, avohuollon sijoituksesta tai kiireellisestä sijoituksesta lastensuojelun laitosyksikköön.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta myös lapsen sijoituksen aikana. Tällöin voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapu, joka vahvistetaan vanhemman elatuskyvyn mukaan. Jos vanhempaa ei tavoiteta tai vanhempi ei ole halukas tekemään elatussopimusta, hänelle voidaan määrätä asiakasmaksulain 7 §:n mukainen lastensuojelun asiakasmaksu tai elatusta haetaan käräjäoikeudesta. Asiakasmaksu vastaa elatusavun määrää.

Sijoitetun lapsen hoidon korvauksena peritään lapsilisä ja mahdolliset muut etuudet. Osa elatustuista tai lapselle tulevista etuuksista kartuttaa lapselle myöhemmin täysi-ikäisenä maksettavia itsenäistymisvaroja.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on kolme lastensuojelulaitosta. Pajurinne, Törnävän puisto ja Vanamo.
Pajurinne ja Törnävän puisto ovat ns. perusyksikköjä ja Vanamo on profiloitunut erityisyksikköä tarvitseville lapsille.

 

Laitospalvelujen johtaja Tiina Pitkänen puh. 050 474 6869

  • vapaiden asiakaspaikkojen tiedustelu
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Lastensuojelulaitos Pajurinne

Lastensuojelulaitos Pajurinne, Leppäkuja 4, 60100 Seinäjoki

Vastaava ohjaaja Marika Paavola puh. 044 425 5433 tai ohjaajat 040 514 2896

Lastensuojelulaitos Pajurinteessä on seitsemän hoitopaikkaa 9–17-vuotiaille lapsille.

Lastensuojelulaitos Törnävän puisto

Lastensuojelulaitos Törnävän puisto, Björkenheimin puistotie 5, 60220 Seinäjoki

Törnävän Puiston asuinyksiköt ovat Aava, Tyyni ja Usva.  Asiakaspaikat on tarkoitettu 12–17 vuotiaille lapsille. Paikkoja on yhteensä 20, lisäksi samassa rakennuksessa on kaksi asumisharjoitteluasuntoa.

Aava, vastaava ohjaaja Noora Niemi 040 636 7272 tai ohjaajat 044 470 0414

Tyyni, vastaava ohjaaja Satu Kauppi 044 425 5778 tai ohjaajat 044 470 0271

Usva, vastaavat ohjaajat Satu Kauppi 044 425 5778 tai Noora Niemi 040 636 7272 tai ohjaajat 044 425 5432

Lasten- ja nuortenkoti Vanamo

Lasten- ja nuortenkoti Vanamo, Tupatie 41 60200 Seinäjoki

Vanamon asuinyksiköt ovat Kanerva, Kataja ja Kaarna. Asiakaspaikat on tarkoitettu 6-17 vuotiaille lapsille. Paikkoja on yhteensä 18, lisäksi samassa rakennuksessa on yksi asumisharjoitteluasunto.

Kanerva, vastaava ohjaaja Niina Ujanen puh. 050 474 6872 tai ohjaajat 050 474 6873

Kataja, vastaava ohjaaja Johanna Aaltonen puh. 050 474 6871 tai ohjaajat 050 474 6868

Kaarna, vastaava ohjaaja Anna Palovuori puh. 050 474 6790 tai ohjaajat 050 474 687

Opiskelijoiden harjoittelupaikkojen tiedustelu:

Pajurinne Marika Paavola 044 425 5433

Törnävän puisto Satu: 044 425 5778

Vanamo Niina Ujanen: 050 474 6872