Tyttö keinuu ulkona keinuhevosella

Lastensuojelu

Lastensuojelulla turvataan lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelu

Sosiaalityöntekijät auttavat lasta ja perhettä, kun lapsen asiat eivät ole hyvin. Työmme perustuu lastensuojelulakiin. Voit lukea lisää lastensuojelulaista täältä (finlex.fi). Hyödymme työssämme systeemistä työotetta.

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojeluilmoitus (tai sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto) ei tee automaattisesti kenestäkään lastensuojelun asiakasta. Käsittelemme lastensuojeluilmoitukset lapsiperhesosiaalityössä, missä lapselle tehdään palvelutarpeen arviointi.

Lapsen avohuollon asiakkuus alkaa, mikäli sosiaalityöntekijä arvioi, että sosiaalihuollon palvelut eivät ole riittäviä ja lapsi tarvitsee lastensuojelun tukitoimia. Nimeämme jokaiselle lapselle oman vastuusosiaalityöntekijän ja laadimme asiakassuunnitelman yhdessä lapsen, läheisten ja verkoston kanssa. Suunnitelmaan kirjataan lapsen tuen tarpeet sekä keinot, joilla niihin pyritään vastaamaan.

Avohuollon tukitoimia ovat sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen lisäksi esimerkiksi:

 • sosiaalityöntekijän antama tuki perheelle
 • tehostettu perhetyö
 • perhekuntoutus
 • avohuollon sijoitus
 • mahdolliset muuta lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet.

Lastensuojelun sijaishuolto

Sijaishuolto tarkoittaa huostaanotetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Huostaanotto on lastensuojelun viimesijainen keino. Päätöksen huostaanotosta tekee johtava viranhaltija, jos kaikki osapuolet suostuvat siihen, tai hakemuksella Vaasan hallinto-oikeuteen (tahdonvastainen huostaanotto).

Joskus vaikeudet voivat olla niin vakavia, että on lapsen edun mukaista järjestää lapsen hoito kodin ulkopuolella, joko sijaisperheessä, ammatillisessa perhekodissa tai laitoksessa. Sijoitus voi tapahtua myös sukulaisperheeseen. Jatkotyössä lapsen ja perheen kanssa on tavoitteena, että koko perheen tilanne paranee niin, että lapsi voi palata kotiin.

Myös huostaanottoon liittyy asiakassuunnitelma, jossa todetaan mm. sijoituksen tarkoitus ja tavoitteet sekä yhteydenpito lapsen ja läheisten ihmisten välillä. Lausuntoja voidaan pyytää lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoilta.

Jälkihuolto

Jälkihuolto-oikeus on vähintään kuusi kuukautta sijoituksessa olleella nuorella. Jälkihuolto alkaa yleensä sijoituksen päätyttyä, mutta sen voi aloittaa myöhemminkin. Jälkihuollosta voi myös kieltäytyä.

Nuorella on oikeus jälkihuoltoon viisi vuotta sen jälkeen, kun hän on viimeksi ollut lastensuojelun asiakkaana tai kunnes hän täyttää 25 vuotta. Tämänkään jälkeen nuorta ei jätetä ilman tukea, vaan työntekijä ohjaa hänet tarvittaessa käyttämään muita kunnan järjestämiä palveluja.

Jälkihuollossa olevalle asiakkaalle laaditaan asiakassuunnitelma. Jälkihuollon tuki voi olla esimerkiksi:

 • apua asunnon ja koulupaikan hankintaan
 • tukea asumiseen liittyviin taitoihin ja asioihin
 • apua erilaisten tukihakemusten ja raha-asioiden hoitamiseen
 • tukea työllistymiseen
 • tukea terveyteen liittyvissä asioissa
 • tukea itsenäiseen elämään
 • taloudellista tukea opintoihin, jotta nuoren ei tarvitse ottaa opintolainaa
 • taloudellista tukea harrastuksiin ja läheisten tapaamiseen.

 

Yhteystiedot

Sähköinen asiointi

Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä sähköisen linkin kautta tai soittamalla lastensuojelun virka-aikaiseen päivystykseen.

Sähköinen lastensuojeluilmoitus (Omapalvelu)

Lomakkeet

Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä tulostettavalla lomakkeella tai soittamalla lastensuojelun virka-aikaiseen päivystykseen.

Lastensuojeluilmoitus, tulostettava

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli

Lastensuojelun puhelinasiointi

Puhelin

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Lastensuojelun puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 12:00-13:00
ti 12:00-13:00
ke 12:00-13:00
to 12:00-13:00
pe 12:00-13:00

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Evijärvi ja Kauhava

Lastensuojelun puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Ilmajoki

Lastensuojelun puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

Puhelinaika

ma 10:00-11:00
ti 10:00-11:00
ke 10:00-11:00
to 10:00-11:00

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Kauhajoki, Isojoki, Karijoki ja Teuva

Lastensuojelun puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 12:00-13:00
ti 12:00-13:00
ke 12:00-13:00
to 12:00-13:00
pe 12:00-13:00

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Sosiaalipalvelut, Seinäjoki
Alvar Aallon katu 9 C

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Isokyrö

Lastensuojelun puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 10:00-11:00
ti 10:00-11:00
ke 10:00-11:00
to 10:00-11:00
pe 10:00-11:00

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Kauhajoki, Isojoki, Karijoki ja Teuva

Lastensuojelun puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 12:00-13:00
ti 12:00-13:00
ke 12:00-13:00
to 12:00-13:00
pe 12:00-13:00

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Kauhajoki, Isojoki, Karijoki ja Teuva

Lastensuojelun puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 12:00-13:00
ti 12:00-13:00
ke 12:00-13:00
to 12:00-13:00
pe 12:00-13:00

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Evijärvi ja Kauhava

Lastensuojelun puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Lastensuojelun puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 12:00-13:00
ti 12:00-13:00
ke 12:00-13:00
to 12:00-13:00
pe 12:00-13:00

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Kurikka

Lastensuojelun puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 12:00-13:00

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli

Lastensuojelun puhelinasiointi

Puhelin

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Lapua

Lastensuojelun puhelinasiointi

Puhelin

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Sosiaalipalvelut, Seinäjoki
Alvar Aallon katu 9 C

Puhelinnumerot

Lastensuojelun avohuolto, Seinäjoki

Lastensuojelun avohuollon puhelinasiointi

Puhelin

Lastensuojelun sijaishuolto, Seinäjoki

Lastensuojelun sijaishuollon puhelinasiointi

Puhelin

Lastensuojelun jälkihuolto yli 18-vuotiaat, Seinäjoki

Lastensuojelun jälkihuollon puhelinasiointi

Puhelin

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Lastensuojelun puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 12:00-13:00
ti 12:00-13:00
ke 12:00-13:00
to 12:00-13:00
pe 12:00-13:00

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Kauhajoki, Isojoki, Karijoki ja Teuva

Lastensuojelun puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 12:00-13:00
ti 12:00-13:00
ke 12:00-13:00
to 12:00-13:00
pe 12:00-13:00

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli

Lastensuojelun puhelinasiointi

Puhelin

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Lastensuojeluyksikkö Katajalinna
Itä-Peränteentie 1357

Puhelinnumerot

Lastensuojelu, Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Lastensuojelun puhelinasiointi

Puhelin

Soittoajat

ma 12:00-13:00
ti 12:00-13:00
ke 12:00-13:00
to 12:00-13:00
pe 12:00-13:00

Sähköinen asiointi

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)