Blogikirjoitus: OMA TIIMI -toimintamalli kokemustaustaisen asiantuntijan silmin

  • Tiedote
  • 7.6.2023 klo 09.49

OMA TIIMI -toimintamalli on kehitetty lastensuojelun sijaishuollon ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuuksiin. Toimintamalli on ollut käytössä Etelä-Pohjanmaalla vuodesta 2022 saakka.

Olen saanut olla OMA TIIMI -mallin kehittämisessä mukana vuodesta 2021 asti. Olen ollut kehittämässä mallia, pilotoimassa sitä, kirjoittanut käsikirjan siitä ja nyt koulutan sitä eteenpäin Etelä-Pohjanmaan lastensuojelun ja psykiatrian osaajille. Kokemustaustaisena asiantuntijana roolini on ollut palauttaa kehittäminen aina lapseen, hänen tasollensa ja hänen näkökulmaansa. Yksittäisenä asiantuntijana en toki voi edustaa kaikkia niitä lapsia, joille malli on tehty. Olen kuitenkin etuoikeutetusti saanut olla kuulemassa lasten mielipiteitä ja palautteita suoraan heiltä itseltään sekä saanut kehittää mallia eteenpäin niiden avulla. Lasten, nuorten ja ammattilaistenkin kanssa käytyjen satojen tuntien keskusteluiden ja kehittämisen päätteeksi päällimmäinen ajatukseni on, että lastensuojelussa ja psykiatrialla tulisi entistä enemmän hahmottaa kenelle työtä tehdään. Vaikka organisaatio maksaa palkan ja tarjoaa resurssit työhön, tulisi työtä tehdä aina lapselle. Mielestäni OMA TIIMI mallina vahvistaa juuri tätä, ja siksi se on yksinkertaisuudessaankin niin tärkeä.

OMA TIIMI -toimintamalli on luotu tarkoituksella yksinkertaiseksi. Se on riittävän helppo ymmärtää ja aloittaa ilman lähetekäytäntöjä tai muitakaan kelpoisuusvaatimuksia. Se on vapaaehtoinen alusta loppuun saakka. Lapsi itse määrittää tavoitteen ja tavan sen saavuttamiseksi. Tiimi tapaa riittävän usein, jotta ajantasainen arjen tieto kulkee avoimesti kaikkien tiimin jäsenten välillä. Työskentely itsessään lähtee lapsesta ja palautuu hänelle, kuten kuuluukin.

Lapsi asettamassa tavoitetta suurten asiakassuunnitelmien, monimutkaisten prosessien ja asiakkuuksien välillä tuntuu vähintään isolta asialta. Asiakkuudessa piileviä tavoitteita on useita, suurimpana päämääränä lain velvoittamana paluu biologiseen perheeseen sekä tasapainoinen ja hyvinvoiva arki. OMA TIIMI vapauttaa lapsen suurista, hankalasti hahmotettavista ja kaukana olevista palveluiden tavoitteista ja antaa vapauden tavoitella juuri sitä, mikä tällä hetkellä tuntuu tärkeältä ja mahdolliselta.

Lapsen tavoitteen ohella voi lähes huomaamatta työskennellä myös niitä suurempia, eri toimijoiden asettamia tavoitteita kohti. Jos sijaishuollossa asuvan nuoren tavoite on päästä kumppanin luokse yökylään, voi sen saavuttamiseen liittyä esimerkiksi luottamuksen rakentamista lastensuojelun toimijoiden ja nuoren välille koskien päihteettömyyttä tai kotiintuloaikojen noudattamista, itseen tai muihin kohdistuvan aggressiivisuuden hallintaa, nuoren verkostoihin tutustumista ja muiden turvallisuustekijöiden varmistamista.

OMA TIIMI:llä ratkotaankin ikuista mysteeriä nimeltä ”motivaatio”. Lasten ja nuorten motivaatiosta kuulee puhuttavan lähinnä sen puutteena. Haluankin nostaa kysymyksen siitä, näemmekö motivaation sisäsyntyisenä ominaisuutena, joka jokaisella tulisi olla automaattisesti? Vai onko motivaatio kenties lopputuote, joka syntyy osallisuuden, toimijuuden ja välittämisen seurauksena? Uskon viimeisimpään.

Suurimmalla osalla lastensuojelun lapsista on jaettu kokemus siitä, että tavoitteita on yhtä monta kuin ihmistä ja ne vaihtuvat alati, jonka seurauksena on aina palattava lähtöruutuun. Ei kuulosta kovin motivaatiota synnyttävältä tai ylläpitävältä ympäristöltä. OMA TIIMI ehkäisee edellä mainittua tuomalla lapsen arjen toimijat yhteen yhteisen tavoitteen äärelle, vähentää lapsen kuormitusta ja takaa laadukkaita siirtymiä työntekijöiden tai elämäntilanteiden muuttuessa. Jos yksi työntekijä vaihtuu, vähintään kaksi jää ja tavoite sekä sen eteen tehty työ säilyy.

OMA TIIMI:ssä lapselle luodaan turvallinen, kunnioittava ja välittävä ympäristö tarkastella omaa arkeaan ja pohtia tulevaa. Hän saa työkaluja nykytilan hahmottamiseen, hän valitsee itselleen tärkeän tavoitteen, hän saa valita henkilöt, jotka hän näkee tavoitteen kannalta olennaiseksi ja tavan, jolla työskennellä yhdessä kohti tavoitetta. Prosessin aikana hän sitoutuu ensisijaisesti itseensä ja omaan tulevaisuuteensa. Sivutuotteena hän oppii arjen taitoja ja ympärillään olevia palveluita ja ihmisiä sekä kiinnittyy ja luo luottamusta niihin.

Sen sijaan, että lapsi pohtii loputtomien tapaamisten ja tavoitteiden viidakossa, kuinka olla mahdollisimman hyvä ja helppo asiakas, hän tutustuukin itseensä ja luo oman näköistä elämää tuetusti.


Fanny Nortamo

OMA TIIMI -asiantuntija


Lue lisää OMA TIIMI -toimintamallista täältä

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

Apua järkytyksen käsittelyyn on saatavilla

Hammashoitoloiden ajanvarausluukut suljetaan