Henkilökohtainen apu

 

Apua toimintoihin kotona ja kodin ulkopuolella

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa kotona ja kodin ulkopuolella.

Apua voidaan tarjota esimerkiksi

  • päivittäisissä toiminnoissa
  • työssä
  • opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Avun tarpeen tulee johtua pääasiassa jostain muusta kuin  ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Omainen tai läheinen voi toimia avustajana vain erityisen painavasta syystä.

Vammaispalvelut voivat ostaa sinulle henkilökohtaisen avun palvelut tai voit toimia itse työnantajana.