Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten hakuprosessi

  • Tiedote
  • 5.1.2023 klo 15.56 (Muokattu: 12.1.2023 klo 14.47)

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 28.11.2022 § 403 päättänyt järjestöavustusten myöntämisperusteista Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Myöntämisperusteet voit ladata tästä linkistä.

Järjestöavustusten haku on avoinna tiistaihin 31.1.2023 saakka. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida ottaa käsiteltäväksi. Aiemmin lähetettyjä avustushakemuksia ei tarvitse lähettää uudelleen. Avustushakemus ja sen liitteet tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon sähköpostiosoitteella kirjaamo@hyvaep.fi. Avustushakemuspohjan voit ladata tästä linkistä.

Avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

• kustannusarvio, rahoitussuunnitelma (tulee ilmetä yksityiseltä, valtiolta sekä kunnalta tai
muilta toimijoilta haettu ja saatu rahoitus) sekä selvitys toiminnan tarkoituksesta, paikasta
sekä toiminnan muodosta
• rekisteröityjen yhdistysten osalta tulee toimittaa lisäksi vuoden 2021 toimintakertomus,
tilinpäätös ja tilin- /toiminnantarkastuskertomus sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelma
• rekisteröityjen yhdistysten osalta tulee toimittaa lisäksi huhtikuuhun 2023 mennessä vuoden
2022 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- /toiminnantarkastuskertomus

Järjestöavustushakemukset käsitellään virkamiestyönä. Avustusten myöntämisestä päättää aluehallitus vuoden 2023 tammi- ja helmikuun kokouksissaan. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviossa on avustusten määrärahakokonaisuus otettu huomioon vuoden 2022 toteuman mukaisesti (vuodelle 2022 myönnetyt avustukset).

Avustus maksetaan päätöksen tultua lainvoimaiseksi ja kun hyvinvointialueen mahdollisesti määrittelemät muut maksuehdot ovat täyttyneet, ellei päätöksessä ole maksuaikataulusta muuta mainittu. Yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-avustus myönnetään sillä ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilintarkastajalle varataan mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.

Lisätietoja:

Tanja Penninkangas, sosiaalityön professiojohtaja, tanja.penninkangas@hyvaep.fi

Anu Helin, talousjohtaja, anu.helin@hyvaep.fi