Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten haku avoinna

  • Tiedote
  • 16.10.2023 klo 14.54

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten hakulomake on julkaistu. Haku on avoinna sosiaali- ja terveysjärjestöille 31.10.2023 asti. Järjestöjen hakeutumista ohjaavat 11/2022 aluehallituksen hyväksymät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten myöntämisperiaatteet.

Järjestöillä oli mahdollisuus osallistua avustushakua ohjeistavaan Teams-tilaisuuteen 12.10.2023.

Hakulomakkeessa tulee kuvata avustettavan toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot. Avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

  • kustannusarvio, rahoitussuunnitelma (tulee ilmetä yksityiseltä, valtiolta sekä kunnalta tai muilta toimijoilta haettu ja saatu rahoitus)
  • rekisteröityjen yhdistysten osalta tulee toimittaa lisäksi vuoden 2022 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- /toiminnantarkastuskertomus sekä kuluvan vuoden 2023 toimintasuunnitelma

Kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen ja yhdistysten sekä hyvinvointialueen järjestöavustusmalli pohjautuu vuosittaiselle neuvottelulle hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta sekä valtuustokausittain järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemisen periaatteista ja työnjaosta. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen neuvottelukunta linjaa järjestöavustuksia neuvotteluissa 31.10.2023.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvio ja avustusten määrärahakokonaisuus päätetään aluehallituksen marraskuun kokouksessa. Avustusten myöntämisestä päättää aluehallitus vuoden 2023 joulukuun kokouksessa.

Avustus maksetaan päätöksen tultua lainvoimaiseksi ja kun hyvinvointialueen mahdollisesti määrittelemät muut maksuehdot ovat täyttyneet, ellei päätöksessä ole maksuaikataulusta muuta mainittu. Yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-avustus myönnetään ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilintarkastajalle varataan mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.

Lisätietoja:

Miia Hietaniemi
yhdyspintasuunnittelija
miia.hietaniemi@hyvaep.fi

Tanja Penninkangas
sosiaalijohtaja
tanja.penninkangas@hyvaep.fi