Geriatria

Geriatria

Geriatrisen erikoissairaanhoidon tavoite on ikääntyvän väestön mahdollisimman hyvä toimintakyky ja elämänlaatu. Lähtökohtana on kotona asumisen tukeminen niin pitkään kuin mahdollista ja laadukas pitkäaikaishoito. Kohtaamme ikäihmisen ja hänen läheisensä kokonaisvaltaisesti ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Kokonaisvaltaisen geriatrisen arvioinnin avulla pyrimme vastaamaan oikea-aikaisesti ikäihmisen yksilöllisiin tarpeisiin.

Geriatrian yksikköön kuuluva geriatrian poliklinikka toimii lähetepoliklinikkana. Potilaat ovat pääasiassa yli 70-vuotiaita muistihäiriöpotilaita, lääkehoidon kokonaisarviointi-, tasapainoklinikka- ja lonkkamurtumapotilaita. Moniammatilliseen tiimityöhön osallistuvat potilaan ja hänen läheisensä lisäksi lääkäri, hoitaja, psykologi, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja farmaseutti sekä tarvittaessa muut erikoisalat. Geriatrian yksikkö tekee säännöllistä yhteistyötä geropsykiatrian poliklinikan ja osaston kanssa.

Geriatrian yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä ortopedian toimintayksikön kanssa ja kehittää lonkkamurtumapotilaiden hoito- ja kuntoutusketjua. Ortogeriatrisessa toiminnassa geriatri on vahvasti mukana 65 vuotta täyttäneiden lonkkamurtumapotilaiden hoidossa ortopedisellä vuodeosastolla ja lonkkamurtuman jälkeisellä geriatrisella vastaanottokäynnillä.

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Geriatrian poliklinikka, hoitajat

tutkimuksiin ja hoitoon liittyvät kysymykset

Puhelin

Soittoajat

ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00

Geriatrian poliklinikka, ajanvaraus

ajanvaraukseen liittyvät asiat

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 09:00-11:00
to 09:00-11:00
pe 09:00-11:00

Verkko-osoitteet

Ajankohtaista

Ilmoittaudu mukaan syksyn 2023 SyTy-koulutuksiin

Työikäisen muisti – PALVELUILLA, 18.4.2023