Työttömien terveystarkastus ja terveysneuvonta

Jos olet työtön, sinulla on lakisääteinen oikeus terveystarkastukseen. Terveystarkastus on sinulle vapaaehtoinen ja maksuton. Terveystarkastukseen voit hakeutua työttömyyden kestosta riippumatta. Voit varata ajan terveystarkastukseen itse tai sinut voidaan ohjata palveluun. Esimerkiksi TE-palveluista voidaan ohjata terveystarkastukseen, mikäli työkykyäsi on tarpeen arvioida.

Terveysneuvonnan ja terveystarkastuksen tarkoituksena on tukea työ- ja toimintakykyäsi, ehkäistä sairauksia sekä edistää mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Terveystarkastus sisältää terveydentilan kartoituksen, mahdollisen lähetteen jatkotutkimuksiin, tarvittaessa ohjauksen lääkärille, eri alojen asiantuntijoiden vastaanotolle tai työkyvyn tuen tiimille. Tarvittaessa sinut voidaan ohjata terveystarkastuksesta kuntoutukseen.

Aikuisneuvola

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Terveydenhuollon keinoja työkykysi tukemiseksi ovat perusterveydenhuollon, työterveyshuollon, opiskeluterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Työkyvyn tuen kannalta keskeisiä ammattihenkilöitä ovat lääkäri, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, psykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, puheterapeutti ja sosiaalityöntekijä

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Mielenterveys- ja päihdepalveluita on tarjolla perusterveydenhuollon mielenterveys- ja riippuvuushoidon palveluissa sekä erikoissairaanhoidon psykiatrisina palveluina. Aikuisten matalan kynnyksen vastaanottopalveluista voit saada keskusteluapua elämäntilanteen kartoitukseen sekä tukea mielenterveysongelmia aiheuttavien asioiden jäsentämiseen ja voimavarojen löytämiseen. Keskusteluapua tarjoavat psykiatrinen sairaanhoitaja, depressiohoitaja, päihde- ja riippuvuushoitaja, sosiaalityöntekijä tai psykologi. Erityistason psykologipalvelut ovat mahdollisia, kun on hoitosuhde Seinäjoen keskussairaalassa ja hoitavassa yksikössä on todettu hyöty psykologin tarjoamasta palvelusta.

Perustason mielenterveys- ja riippuvuushoidon vastaanottopalvelut – Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Psykologipalvelut erityistasolla – Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Seinäjoen keskussairaala tarjoaa erikoissairaanhoidon päivystyspalveluita ympäri vuorokauden ja lisäksi erikoislääkäreiden toteuttamia kiireettömän hoidon palveluja kaikilla keskeisillä erikoisaloilla. Sairaaloissa toimii erikoispoliklinikoita ja -osastoja kuten fysiatria ja kuntoutus (ml. Toimintakykykeskus ja kuntoutustutkimuspoliklinikka), ortopedia ja psykiatria. Erikoissairaanhoito tarkoittaa lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaista sairauksien ehkäisyä, tutkimista, hoitoa, ensihoitoa, päivystystä ja lääkinnällistä kuntoutusta. Erikoissairaanhoidossa tehdään vaativan tason tutkimuksia, hoitoa ja kuntoutusta. Erikoissairaanhoidosta ohjataan jatkohoitoon perusterveydenhuoltoon, työterveyshuoltoon tai opiskeluterveydenhuoltoon.

 

Keskussairaala palvelut – Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20