Asiakaspalveluhenkilö ja asiakas istuvat pöydän äärellä.

Työikäisten asiakasohjaus

Työikäisten asiakasohjaus

Työikäisten asiakasohjauksesta saat palveluihin liittyvää yleistä neuvontaa ja ohjausta, sekä yksityiskohtaisempaa asiakasohjausta. Asiakasohjauksessa ammattihenkilö kartoittaa tilannettasi kanssasi ohjaten ja varmistaen, että saat palvelutarvettasi vastaavat palvelut tai jatko-ohjaa sinulle sopivien palveluiden piiriin.  Mikäli sinulla on jo asiassasi vastaava työntekijä, otathan yhtyettä ensisijaisesti häneen sovittuina puhelinaikoina (ks. sosiaalityö ja -ohjaus).

Voit soittaa asiakasohjauksen puhelinnumeroon ilmoitettuina puhelinaikoina ja osassa toimipisteitä toimii myös ajanvaraukseton vastaanotto.

Voit ottaa yhteyttä myös tulostettavalla tai sähköisellä yhteydenotto-lomakkeella, kun tarvitset apua itsellesi tai läheisellesi hänen suostumuksellaan. Jos sinulla on huoli läheisestäsi, joka ei itse pysty vastaamaan huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, mutta et voi saada häneltä lupaa yhteydenottoon, niin voit jättää asiasta huoli-ilmoituksen.

Yhteydenottolomake

Huoli-ilmoituslomake

Yhteydenotto tai ilmoitus sosiaalihuoltoon

Missä tilanteessa yhteyttä sosiaalihuoltoon?

Sosiaalihuoltoon voi olla yhteydessä, kun elämiseen ja arkeen liittyy haasteita. Tällaisia tilanteita voivat olla mm.

  • huoli koulunkäynnistä, opiskeluista, työstä
  • haasteet ihmissuhteissa
  • aikuisen elämänhallinnan ja arjen sujumisen haasteet
  • huolenpito, terveys ja turvallisuus vaarantuvat
  • ikäihmisen kotona selviytymisen haasteet
  • osattomuus, yksinäisyys, jaksaminen, toimintakyvyn aleneminen
  • lapsi tai aikuinen tarvitsee sosiaalipalveluja (esim. sosiaalityötä)

Yhteydenotto vai ilmoitus?

Yhteydenotto on henkilön itsensä hyväksymä ja toivoma yhteydenotto sosiaalihuoltoon. Ilmoitus puolestaan on vireilletulon muoto tilanteissa, jossa asianomainen ei ole antanut suostumustaan ilmoitukselle tai sitä ei ole voitu häneltä saada tai asian arkaluontoisuuden tms. asioiden vuoksi yksityinen henkilö ei ole suostumusta halunnut pyytää.

Alaikäisen lapsen osalta suostumus pyydetään vanhemmalta.

Kuka voi olla yhteydessä?

Henkilö itse voi omassa asiassaan pyytää tuen tarpeen arviointia yhteydenotto -lomakkeella

Muu yksityinen henkilö voi yhdessä asianomaisen kanssa, tai hänen suostumuksellaan henkilön puolesta, pyytää tuen tarpeen arviointia yhteydenotto -lomakkeella.  Muu yksityinen henkilö voi tehdä myös ilman asianosaisen suostumusta ilmoituksen. Ilmoitusta varten on oma lomake täysi-ikäisille ja lapsille.

Viranomainen voi yhdessä asiakkaan kanssa tai hänen puolesta tehdä asiakasta koskevan pyynnön (yhteydenotto) tuen tarpeen arvioimiseksi. Viranomaista koskee kuitenkin myös erityinen ilmoitusvelvollisuus.

Ilmoitusvelvollisuus (SHL § 35)

Tietyillä ammattihenkilöillä on sosiaalihuoltolakiin kirjoitettu velvollisuus ilmoittaa sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, jos henkilö on kykenemätön vastamaan omasta huolenpidosta, terveydestä tai turvallisuudestaan tai lapsen etu niin vaatii.

Sosiaalihuoltolaki 35 §

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä hyvinvointialueen sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä. Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Toimipisteet

Perhekeskus, Alajärvi
Alvar Aallon tie 2

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli

Sosiaalitoimiston neuvonta- ja ajanvarausnumero

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-11:00, 12:00-14:00
ti 09:00-11:00, 12:00-14:00
ke 09:00-11:00, 12:00-14:00
to 09:00-11:00, 12:00-14:00
pe 09:00-11:00, 12:00-14:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Työikäisten asiakasohjauksesta saat palveluihin liittyvää yleistä neuvontaa ja ohjausta, sekä henkilökohtaisempaa asiakasohjausta.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:30
ti 09:00-10:30
ke 09:00-10:30
to 09:00-10:30
pe 09:00-10:30

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Kauhava ja Evijärvi

Työikäisten asiakasohjauksesta saat palveluihin liittyvää yleistä neuvontaa ja ohjausta, sekä henkilökohtaisempaa asiakasohjausta.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-13:00
ti 09:00-13:00
ke 09:00-13:00
to 09:00-13:00
pe 09:00-13:00

Ajanvaraukseton vastaanotto arkisin klo 9-13 osoitteessa Kauppapassi 3, 62200 KAUHAVA

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Ilmajoki

Työikäisten asiakasohjauksesta saat palveluihin liittyvää yleistä neuvontaa ja ohjausta, sekä henkilökohtaisempaa asiakasohjausta.

Puhelin

Soittoajat

Puhelinajat

ma 10:00-11:00
ti 10:00-11:00
ke 10:00-11:00
to 10:00-11:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Kauhajoki, Isojoki, Karijoki ja Teuva

Työikäisten asiakasohjauksesta saat palveluihin liittyvää yleistä neuvontaa ja ohjausta, sekä henkilökohtaisempaa asiakasohjausta.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 09:00-11:00
to 09:00-11:00

Ajanvaraukseton vastaanotto osoitteessa Teknologiapuisto 1 (Logistia), Kauhajoki ma-to klo 9-11

Toimipisteet

Sosiaalipalvelut, Isokyrö
Pohjankyröntie 136
Sosiaalipalvelut, Seinäjoki
Alvar Aallon katu 9 C

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Isokyrö

Työikäisten asiakasohjauksesta saat palveluihin liittyvää yleistä neuvontaa ja ohjausta, sekä henkilökohtaisempaa asiakasohjausta.

Puhelin

Soittoajat

ma 10:00-11:00
ti 10:00-11:00
to 10:00-11:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Kauhajoki, Isojoki, Karijoki ja Teuva

Työikäisten asiakasohjauksesta saat palveluihin liittyvää yleistä neuvontaa ja ohjausta, sekä henkilökohtaisempaa asiakasohjausta.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 09:00-11:00
to 09:00-11:00

Ajanvaraukseton vastaanotto osoitteessa Teknologiapuisto 1 (Logistia), Kauhajoki ma-to klo 9-11

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Kauhajoki, Isojoki, Karijoki ja Teuva

Työikäisten asiakasohjauksesta saat palveluihin liittyvää yleistä neuvontaa ja ohjausta, sekä henkilökohtaisempaa asiakasohjausta.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 09:00-11:00
to 09:00-11:00

Ajanvaraukseton vastaanotto osoitteessa Teknologiapuisto 1 (Logistia), Kauhajoki ma-to klo 9-11

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Kauhava ja Evijärvi

Työikäisten asiakasohjauksesta saat palveluihin liittyvää yleistä neuvontaa ja ohjausta, sekä henkilökohtaisempaa asiakasohjausta.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-13:00
ti 09:00-13:00
ke 09:00-13:00
to 09:00-13:00
pe 09:00-13:00

Ajanvaraukseton vastaanotto arkisin klo 9-13 osoitteessa Kauppapassi 3, 62200 KAUHAVA

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Työikäisten asiakasohjauksesta saat palveluihin liittyvää yleistä neuvontaa ja ohjausta, sekä henkilökohtaisempaa asiakasohjausta.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:30
ti 09:00-10:30
ke 09:00-10:30
to 09:00-10:30
pe 09:00-10:30

Toimipisteet

Kurikan perhekeskus
Mäkitie 47 A

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Kurikka

Työikäisten asiakasohjauksesta saat palveluihin liittyvää yleistä neuvontaa ja ohjausta, sekä henkilökohtaisempaa asiakasohjausta.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Perhekeskus, Alajärvi
Alvar Aallon tie 2

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli

Sosiaalitoimiston neuvonta- ja ajanvarausnumero

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-11:00, 12:00-14:00
ti 09:00-11:00, 12:00-14:00
ke 09:00-11:00, 12:00-14:00
to 09:00-11:00, 12:00-14:00
pe 09:00-11:00, 12:00-14:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Lapua

Lapuan sosiaalipalveluiden neuvonta- ja ajanvarausnumero.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-13:00

Ajanvaraukseton vastaanotto keskiviikkoisin kello 12-14 osoitteessa Liuhtarintie 2, 62100 LAPUA

Toimipisteet

Sosiaalipalvelut, Seinäjoki
Alvar Aallon katu 9 C

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Seinäjoki

Työikäisten asiakasohjauksesta saat palveluihin liittyvää yleistä neuvontaa ja ohjausta, sekä henkilökohtaisempaa asiakasohjausta.

Puhelin

Soittoajat

Puhelinajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Työikäisten asiakasohjauksesta saat palveluihin liittyvää yleistä neuvontaa ja ohjausta, sekä henkilökohtaisempaa asiakasohjausta.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:30
ti 09:00-10:30
ke 09:00-10:30
to 09:00-10:30
pe 09:00-10:30

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Kauhajoki, Isojoki, Karijoki ja Teuva

Työikäisten asiakasohjauksesta saat palveluihin liittyvää yleistä neuvontaa ja ohjausta, sekä henkilökohtaisempaa asiakasohjausta.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 09:00-11:00
to 09:00-11:00

Ajanvaraukseton vastaanotto osoitteessa Teknologiapuisto 1 (Logistia), Kauhajoki ma-to klo 9-11

Toimipisteet

Perhekeskus, Alajärvi
Alvar Aallon tie 2

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli

Sosiaalitoimiston neuvonta- ja ajanvarausnumero

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-11:00, 12:00-14:00
ti 09:00-11:00, 12:00-14:00
ke 09:00-11:00, 12:00-14:00
to 09:00-11:00, 12:00-14:00
pe 09:00-11:00, 12:00-14:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten asiakasohjaus Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri

Työikäisten asiakasohjauksesta saat palveluihin liittyvää yleistä neuvontaa ja ohjausta, sekä henkilökohtaisempaa asiakasohjausta.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:30
ti 09:00-10:30
ke 09:00-10:30
to 09:00-10:30
pe 09:00-10:30