Tukihenkilötoiminta

Vammaispalvelun tukihenkilöt toimivat rinnalla kulkijoina kaiken ikäisille vammaispalvelun asiakkaille. Tukihenkilöt ovat tavallisia, luotettavia ja turvallisia aikuisia, joilla on kykyä kohdata kohdata ja suvaita erilaisuutta.

Tukihenkilötoimintaa on tällä hetkellä vain Seinäjoen ja Lapuan alueella.

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoimintaa järjestetään kehitysvammaisille ja vammautuneille henkilöille, jotka asuvat itsenäisesti, vanhempiensa kanssa tai tukiasunnossa. Asiakas voi olla myös autismikirjolla tai hänellä voi olla jokin muu neuropsykiatrinen häiriö.

Tukihenkilöt saavat tukea työhön tukihenkilökoordinaattorilta.

 

Tukihenkilön toiminta vaihtelee tuettavan tarpeiden mukaan. Tukihenkilö voi esimerkiksi kuunnella huolet ja murheet, kannustaa harrastuksiin, tukea koulunkäyntiä tai olla vaikka leffaseurana ja lähteä mukaan luontoretkelle.

  • Yhteydenpidon säännöllisyys ja kesto määrittyvät tuettavan tarpeiden perusteella. Tukihenkilö kulkee rinnalla niin, että asiat ovat ymmärrettävämpiä.
  • Tukihenkilötapaamisia on 1-4 kertaa kuukaudessa, noin 1-3 tuntia kerrallaan.
  • Tukihenkilölle maksetaan jokaiselta tapaamiselta palkkio, kulukorvaus sekä kilometrikorvaus.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ota yhteyttä tukihenkilökoordinaattoriin ja sovi haastatteluaika.

  • Tukihenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
  • Rikosrekisteriote tarkastetaan tukihenkilön suostumuksella (148/2014, 5§)

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20