Tukihenkilö ja tukiperhe

Tukihenkilöt ovat tavallisia luotettavia ja turvallisia aikuisia, jotka haluavat olla lapsen tai nuoren tukena. Tukiperhe taas on tavallinen aikuinen tai perhe, joka on saanut koulutuksen tukiperheenä toimimiseen.

Tukihenkilö

Sosiaalipalveluissa on sekä ammatillisia tukihenkilöitä, että vapaaehtoisia tukihenkilöitä, jotka ovat saaneet koulutuksen ja perehdytyksen tehtävään.​​ Tukihenkilöt ovat tavallisia luotettavia ja turvallisia aikuisia, jotka haluavat olla lapsen tai nuoren tukena. Tukihenkilö tapaa lasta tai nuorta mukavan tekemisen merkeissä. Yhteydenpidon säännöllisyys ja kesto määrittyvät lapsen tarpeiden perusteella.

Toiminnan sisältö

Tukihenkilötoiminta on lapsilähtöistä yhdessä tekemistä, usein kodin ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa lapsen ja perheen ajatukset ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. Työskentely voi olla pitkäkestoista, kannattelevaa työskentelyä tai lyhytaikaista ja suunnataan johonkin tiettyyn haasteeseen (esimerkiksi tilapäinen tuki läksyjen tekemiseen, perheen kriisitilanne). Työskentely voi myös suuntautua ennaltaehkäisevässä mielessä mielekkään toiminnan etsimiseen ja tekemiseen.

Kenelle ja millä ehdoin tukihenkilö voidaan järjestää?

Tukihenkilön järjestäminen perustuu palvelutarpeeseen ja asiakassuunnitelmaan. Tukihenkilö voidaan myöntää lapselle kun:

  • lapsi on lapsiperhesosiaalityön tai lastensuojelun asiakas
  • lapsi on itse halukas ottamaan työskentelyä vastaan
  • lapsella on omia arjen haasteita, esimerkiksi yksinäisyys, haasteita kaverisuhteiden rakentamisessa, ei mielekästä tekemistä arjessa tai avun tarve esimerkiksi läksyjen kanssa
  • vanhempien voimavarat eivät riitä vastaamaan lapsen tarpeisiin, eikä lapsella ole muuta läheisverkostoa arjen tukena
  • perheessä on vaikeuksia kasvatusasioissa, ihmissuhteissa, fyysisessä tai psyykkisessä terveydentilassa tai jokin muu erityistarve.

Teemme lapselle päätöksen ja asiakassuunnitelman tukisuhteen tavoitteista, tiiviydestä ja kestosta. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

 

Tukiperhe

Tukiperhe on tavallinen aikuinen tai perhe, joka on saanut koulutuksen tukiperheenä toimimiseen.

Toiminnan sisältö

Lapsi tai nuori vierailee tukiperheessä yleensä kerran kuukaudessa 2–3 vuorokautta etukäteen sovittuna ajankohtana. Tukiviikonloppuna lapsi osallistuu säännöllisesti tukiperheen tavalliseen viikonlopun viettoon.

Kenelle ja millä ehdoin tukiperhe voidaan järjestää?

Tukiperheet on tarkoitettu lapsiperheille, joilla

  • on lapsiperheiden sosiaalityön tai lastensuojelun asiakkuus 
  • lapsi on leikki- tai kouluiässä ja ikänsä ja kehitystasonsa puolesta pystyy irrottautumaan vanhemmistaan tukiviikonlopun ajaksi 
  • perheellä ei ole läheisverkostoa arjen tukena 
  • vanhempien voimavarat eivät riitä vastaamaan lapsen tarpeisiin 
  • perheessä on vaikeuksia kasvatusasioissa, ihmissuhteissa, fyysisessä tai psyykkisessä terveydentilassa tai jokin muu erityistarve.

Lapselle tehdään päätös tukiperhetoiminnasta, sekä asiakassuunnitelma, missä on kirjattuna tavoitteet tukiperhetoiminnalle.  Palvelu on perheelle maksutonta.

Mikäli haluaisit ryhtyä tukihenkilöksi tai tukiperheeksi, ole yhteydessä alueesi lapsiperhesosiaalityöhön (yhteystiedot alla). Tukiperheet ja tukihenkilöt ovat tavallisia aikuisia, joilla on aikaa, tilaa ja halua olla lasten tukena ja pitää huolta heistä. Tukiperheeksi voi ryhtyä lapsiperhe, lapseton pariskunta tai yksinasuva henkilö. Tukiperheeksi ryhtyvän tulee olla turvallinen ja terve aikuinen, jolla on vakaa elämäntilanne ja tavallinen arkielämä.

Tukiperheitä ja tukihenkilöitä tarvitaan kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Erityistä alan tuntemusta tai koulutusta ei tarvita. Tukiperheeksi ryhtyvien tulee koulutuksen jälkeen sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi. Näin lapsi oppii luottamaan tukiperheeseen ja saa tärkeitä, pysyviä ihmissuhteita.

Tukihenkilöksi ryhtyvällä tulee olla kykyä kohdata eri-ikäisiä lapsia, ja halua olla lasta tai nuorta varten. Tukihenkilö voi hyödyntää omia vahvuuksiaan ja toimia sen ikäisen lapsen tukihenkilönä, joka tuntuu sopivalta. Tukihenkilöksi ryhtyvän tulee sitoutua toimintaan vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Tukisuhdetta voidaan tarvittaessa jatkaa.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tukiperheitä ja tukihenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tarkistamme ennen tukisuhteen aloittamista rikosrekisteriotteen tukiperheen aikuisten ja tukihenkilön suostumuksella.

Tukiperhe- tai tukihenkilökoulutukseen osallistuminen ei velvoita eikä oikeuta tukiperheeksi / -henkilöksi ryhtymiseen.

Jos olet kiinnostunut ryhtymään tukihenkilöksi tai tukiperheeksi, kysy lisätietoja alueesi toimipisteestä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tukiperheelle maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus niistä päivistä, joina lapsi on ollut perheessä. Tukihenkilölle maksetaan tuntipalkkio ja kulukorvaus. Lisäksi tukiperheelle maksetaan kilometrikorvaus, jos he sovitusti hakevat/tuovat lapsen tukiviikonlopulle. Tukihenkilölle maksetaan kilometrikorvaus oman kodin ja lapsen kodin väliseltä matkalta. 

Lapsen omatyöntekijä on mukana aloittamassa toimintaa ja raportointi toteutuneesta tukisuhdetoiminnasta tapahtuu hänelle. Tukisuhdetoiminnasta vastaava työntekijä toimii tukiperheen / tukihenkilön tukena koko toiminnan ajan.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Toimipisteet

Alajärven perhekeskus
Alvar Aallon tie 2

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Kuortane, Alavus, Ähtäri ja Soini

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Kauhava ja Evijärvi

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Ilmajoki

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Kauhajoki, Karijoki, Teuva ja Isojoki

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Sosiaalipalvelut, Isokyrö
Pohjankyröntie 136
Sosiaalipalvelut, Seinäjoki
Alvar Aallon katu 9 C

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Seinäjoki ja Isokyrö

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Kauhajoki, Karijoki, Teuva ja Isojoki

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Kauhajoki, Karijoki, Teuva ja Isojoki

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Kauhava ja Evijärvi

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Kuortane, Alavus, Ähtäri ja Soini

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Kurikan perhekeskus
Mäkitie 47 A

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Kurikka

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Alajärven perhekeskus
Alvar Aallon tie 2

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tukihenkilö- ja perhetoiminta, Lapua

Tukihenkilö- ja perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-13:00

Toimipisteet

Sosiaalipalvelut, Seinäjoki
Alvar Aallon katu 9 C

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Seinäjoki ja Isokyrö

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Kuortane, Alavus, Ähtäri ja Soini

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Kauhajoki, Karijoki, Teuva ja Isojoki

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Alajärven perhekeskus
Alvar Aallon tie 2

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Kuortane, Alavus, Ähtäri ja Soini

Tukihenkilö ja -perhetoiminnan puhelinasiointi.

Puhelin