Tukea kotiin

Tukipalvelut kuuluvat harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin. Niiden tulee tukea kotona asumista ja päivittäistä selviytymistä.

Tukipalvelut kotona asumisen tueksi

Tukipalvelut kuuluvat harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin. Niiden tulee tukea kotona asumistasi ja päivittäistä selviytymistäsi. Tukipalvelut ovat usein ensimmäisiä palveluita, joita tarvitaan itsenäisen asumisen tueksi.

Hyvinvointialueen tukipalveluita ikäihmisille ovat

  • ateriapalvelu
  • kauppapalvelu (ruokaostokset)
  • asiointipalvelu
  • peseytymispalvelu
  • vaatehuolto
  • turva-auttamispalvelu sisältäen turvapuhelimen ja lisälaitteet
    tukipalveluna tuotettu kuvapuhelinpalvelu
  • rintamaveteraanien ja sotainvalidien tukipalvelut ja liikkumista tukevat palvelut (SHL kuljetuspalvelu).

 

Tukipalveluita voidaan järjestää erillisinä tai osana kotihoidon palvelukokonaisuutta ja niiden tarve arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon myös läheisten mahdollisuus osallistua avun antamiseen. Arvioinnin perusteella tukipalveluita voidaan lisätä, vähentää tai ne voidaan lopettaa. Palvelut voivat olla myös määräaikaisia. Tukipalveluiden palvelutarpeen arviointiin voit hakeutua asiakasohjausyksikön kautta. Palvelut ovat maksullisia.