Liikkumisen tuki

Tukea kuljetukseen ja avustusta kulkuvälineen hankintoihin

Liikkumisen tuen palveluita ovat kuljetuspalvelut sekä harkinnanvaraiset avustukset auton välttämättömiin muutostöihin tai auton tai muun kulkuneuvon hankintaan. Avustuksia myönnetään hyvinvointialueen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Liikkumisen tukea voidaan järjestää myös liikkumiseen tarkoitetun henkilökohtaisen avun tai saattajan avulla. 

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu 

  • asioimiseen 
  • virkistykseen 
  • yhteiskunnalliseen osallistumiseen. 

Matkoja myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Voit hakea kuljetuspalvelua myös työhön ja opiskeluun. 

Haluatko lisätietoja palvelusta ja palvelun hakemisesta?  Yhteystiedot ja hakemuslomakkeet löydät sivulta Vammaispalvelun sosiaalityö ja sosiaaliohjaus