Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuki ikäihmisille

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle tarpeen mukaan annettavista palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja vapaasta sekä omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidon tukea myönnetään hyvinvointialueella yhtenäisten myöntämisperusteiden ja toimintaohjeen mukaisesti. Voit hakea omaishoidon tukea joko vammaispalveluista tai ikääntyvien palveluista.

Ole yhteydessä asuinalueesi ikäihmisten asiakasohjausyksikköön, mikäli haet omaishoidon tukea ikäihmisen hoitoon.

Vammaispalveluun voit olla yhteydessä, jos olet hakemassa omaishoidon tukea lapsen hoitoon tai aikuiselle, joilla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus. Teemme tarvittaessa yhteistyötä hakemuksen ohjaamisessa oikealle taholle.