Tyttö keinuu ulkona keinuhevosella

Näin valmistaudun lastenvalvojan tapaamiseen

Näin valmistaudun lastenvalvojan tapaamiseen

Elatus

  • Älä varaa aikaa elatussopimuksen tekoon vaan toimita ensin varallisuusselvitys ja tositteet perheoikeudelliseen yksikköön (tositteilla tarkoitetaan laskuja esim. vesilasku, kiinteistövero tai sähkölasku).
  • Lastenvalvoja ottaa sinuun yhteyttä, kun on saanut laskelman tehtyä.
  • Asia voidaan ratkaista puhelimitse neuvottelemalla tai tulemalla paikan päälle lastenvalvojan luokse (molemmat vanhemmat, poikkeuksena lähestymiskielto tai jos toinen vanhemmista asuu huomattavan matkan päässä).

Varallisuusselvitys ja tositteet toimitetaan joko postitse tai sähköpostilla perheoikeudellisetpalvelut@hyvaep.fi kautta. Osoitteet löytyvät verkkosivulta.

Emme voi huomioida esimerkiksi WhatsAppilla lähetettyjä kuvia tai muita tositteita.

Huolto-, asumis- ja tapaamissopimus

Ilmoita varatusta ajasta lapsen toiselle vanhemmalle ja varmista hänen saapumisensa tapaamiseen.  Vanhempien tulee pyrkiä asioida sopimusasioissa lastenvalvojalla yhdessä. Jos tämä ei onnistu esimerkiksi lähestymiskiellon vuoksi, tai jos toinen vanhemmista asuu huomattavan pitkän matkan päässä tai jostain muusta syystä vanhemmat eivät kykene tulemaan yhdessä tapaamiselle, voidaan vanhemmat tavata myös erikseen.

Keskustele etukäteen myös lapsen kanssa häntä koskevista asioista. Vanhempien on hyvä keskustella jo etukäteen keskenään niistä asioita, joista he ovat tulossa lastenvalvojalle laatimaan sopimusasiakirjoja, kuten

  • Miten ratkaisemme lapsen huoltajuuden? Jatkammeko kumpikin lapsen asioissa päätöksentekijöinä?
  • Kumman vanhemman luona lapsemme asuu? Asuuko lapsemme vuoroin kummankin vanhemman luona? Kuinka lapsemme tapaa ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona lapsi ei asu?
  • Miten lapsemme loma-ajoista sovitaan? Kenen luona lapsemme viettää joulun ja muita juhlapyhiä? Haluammeko kirjata nämä asiat tapaamissopimukseen?
  • Miten vastaamme lapsen elatuksesta?

Tapaamissopimuksessa voidaan sopia tapaamisten lisäksi muusta yhteydenpidosta sekä lapsen kuljettamisesta ja tarvittaessa myös tapaamismatkakulujen jakamisesta. Palvelu on vanhemmille vapaaehtoista eikä laki velvoita vanhempia asioimaan lastenvalvojalla. Erotilanteessa ei ole pakko tehdä kirjallisia sopimuksia, mikäli vanhemmat pystyvät riidattomasti sopimaan asiat. On kuitenkin hyvä tietää, että vain vahvistettu kirjallinen sopimus on täytäntöön pantavissa. Kaikkien sopimusasioiden osalta vanhemmat vastaavat niiden toteutumisesta eikä lastenvalvoja voi antaa kummallekaan vanhemmalle lupaa poiketa yhteisestä sopimuksesta. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lasta koskevissa asioissa, he voivat viedä asian tuomioistuimen (käräjäoikeuden) ratkaistavaksi.