Lapsi juoksee ulkona ja äiti seuraa perässä

Lapsen elatus

Lapsen elatus

Lain mukaan molempien vanhempien tulee vastata lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Kun vanhemmat asuvat erillään, on hyvä virallistaa muualla asuvan vanhemman elatusvastuu. 

Elatussopimus tehdään kirjallisesti ja vanhempien yhdessä sopiman elatusapusopimuksen vahvistaa lastenvalvoja. Jotta elatussopimus voidaan vahvistaa, sen tulee olla lapsen edun mukainen. 

Elatusavun määrää arvioidaan yksilöllisesti. Avun suuruus riippuu lapsen tarpeista ja vanhempien maksukyvystä. Lisäksi siihen voi vaikuttaa henkilön muu elatusvastuu ja alaikäisten lasten määrä. Elatusavun suuruuden arvioimista varten vanhempien tulee täyttää omalta osaltaan varallisuusselvitys ja toimittaa tarvittavat tositteet

Käymme tarvittaessa tarkastamassa tulotietosi tulorekisteristä elatuslaskelmaa varten.

Varallisuusselvityslomake

Oikeusministeriö on antanut ohjeen (suositus) elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka mukaisesti elatusavun suuruutta tarkistetaan aina vuodenvaihteessa. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa indeksikorotuksen suuruuden vuosittain joulukuun aikana. 

Elatusapuja tarkistetaan suoraan lain nojalla kalenterivuosittain elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Vanhemmat vastaavat itse indeksimuutoksen tarkastamisesta. Indeksimuutoksen määrää on mahdollista tiedustella perheoikeudellisista palveluista.

Elatusapu maksetaan kuukausittain etukäteen ja se päättyy lapsen täyttäessä 18 vuotta. Mikäli lapsi opiskelee, voidaan laatia koulutusavustussopimus toisen asteen opintojen ajaksi. 

Jos lapsen elatusvelvollinen vanhempi laiminlyö sovitun elatusavun maksamisen tai maksettavaksi määritetty elatusapu on elatustukea pienempi tai isyyttä ei ole tunnustettu, turvataan lapsen elatus Kelan maksamalla elatustuella. Kela hoitaa elatustuen myöntämisen ja maksamisen sekä elatusapujen perinnän. 

Älä varaa aikaa elatussopimuksen tekoon ennen kuin olet toimittanut varallisuusselvityksen ja tositteet perheoikeudelliseen yksikköön (tositteilla tarkoitetaan esimerkiksi vesilasku, kiinteistövero, sähkölaskut, verotuspäätös jne). Lastenvalvoja ottaa sinuun yhteyttä, kun on saanut laskelman tehtyä.  Asia voidaan ratkaista puhelimitse neuvottelemalla tai tulemalla paikan päälle lastenvalvojan luokse. Yrittäjänä toimivan vanhemman tulee toimittaa täytetty yrittäjän tuloselvityslomake tositteineen lastenvalvojalle vähintään viikkoa ennen varattua aikaa. Yrittäjän tulee täyttää lisäksi myös varallisuusselvityslomake. 

Yhteystiedot

Sähköinen asiointi

Voit toimittaa varallisuusselvitykset ja tositteet turvasähköpostilla osoitteeseen perheoikeudellisetpalvelut@hyvaep.fi.

Perheoikeudelliset palvelut, varallisuusselvitykset ja tositteet