Ikäihmisten perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.

Ikäihmisten perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Ohjautuminen perhehoidon asiakkaaksi tapahtuu yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Perhehoitajana voi toimia henkilö, joka on koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella soveltuva antamaan perhehoitoa. Uusilta perhehoitajaksi aikovilta edellytetään osallistumista hyvinvointialueen järjestämään perhehoidon ennakkovalmennukseen. Aikaisemmin ennakkovalmennusten järjestämisestä vastasivat kunnat. Valmennuksen aikana valmennettava ja viranomaistaho arvioivat valmennettavan valmiuksia perhehoitajana toimimiselle.

Oletko kiinnostunut toimimaan perhehoitajana?

Lisätietoja kiertävänä perhehoitajana toimimisesta tai perhekodin perustamisesta voit kysyä alueen asiakasohjausyksiköistä.