Ajankohtaista koronaviruksesta

Toimi näin, jos sinulla on koronainfektio

HUOM! Alueemme terveyskeskuksissa on eroja testiin pääsyssä johtuen COVID-19-viruksen etenemisestä alueilla eri tavoin. Tämä ohje on yleisluonteinen.

Tällä hetkellä on useita eri hengitystieinfektioiden taudinaiheuttajia liikkeellä. Jos työntekijän hengitystieoireet ovat lievät, hän kokee olevansa työkykyinen ja mahdollinen kotitesti on negatiivinen, hän voi tulla töihin. Hyvä käsihygienia korostuu ja potilastyössä lieväoireinen työntekijä käyttää mieluiten FFP2-maskia.

Jos työntekijä työskentelee potilastyössä erityisen suuren riskin yksikössä tai hänellä on vakavia oireita tai riskisairauksia, suositellaan häntä hakeutumaan PCR-testiin oman alueensa SOTE-keskukseen. (Keskussairaalan drive-in-testaus päättyy 13.1.2023 ). Lieväoireinen työntekijä sairastaa kotona voimassaolevien sairauspoissaolokäytänteiden mukaisesti.

Jos laboratoriovarmistettu tai kotitestitulos on positiivinen, työntekijä jää kotiin ja on yhteydessä omaan esihenkilöönsä. Töihin voi palata, kun oireet ovat selvästi vähentyneet ja kuume on poissa. Yleensä tähän menee 3-5 päivää. Sairastetun COVID-19-infektion jälkeen työntekijä sitoutuu käyttämään kirurgista suu-nenäsuojusta potilastyössä organisaation maskisuosituksen mukaisesti. Erityisen suuren riskin yksikössä työskentelevä käyttää FFP2-maskia, kunnes oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Mikäli COVID-19-testituloksesi on positiivinen, sinun tulee jäädä kotiin, kunnes olet terve. Töihin, kouluun tai päiväkotiin voi palata, kun oireet ovat selvästi vähentyneet ja kuume on poissa. Yleensä tähän menee 3–5 päivää. Kontrollinäytettä ei tarvitse ottaa.

Mikäli COVID-19-testituloksesi heikko positiivinen, kyseessä voi olla, että tauti on vasta alussa tai olet jo sairastanut COVID-19-infektion. Sinun tulee jäädä kotiin, kunnes olet terve. Töihin, kouluun tai päiväkotiin voi palata, kun oireet ovat selvästi vähentyneet ja kuume on poissa. Yleensä tähän menee 3–5 päivää.

Mikäli voit huonosti, soita 116117 tai hätätapauksessa 112. Jos olet raskaana tai sinulla on vakavalle koronataudille altistavia sairauksia, ota yhteyttä omaan terveyskeskukseesi mahdollisen tukosriskin arvioimiseksi.

Jos tarvitset sairauslomatodistuksen, ole yhteydessä omaan terveyskeskukseesi tai työterveyshuoltoon. Oikeus tartuntatautipäivärahaan päättyy 31.12.2022. Väliaikainen laki on ollut voimassa 1.1.–31.12.2022.

Lue tästä THL:n Koronaviruksen hoito ja ohjeet sairastuneelle

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Paxlovid (nirmatrelviiri ja ritonaviiri) on avohoidossa suun kautta otettava koronaviruslääke aikuisille, joilla on riski saada vakava koronavirustauti sairauden, puolustuskykyä heikentävän lääkehoidon tai iän takia. Paxlovid estää koronaviruksen lisääntymistä tartunnan saaneen elimistössä.

Lääke on aloitettava mahdollisimman aikaisin, viimeistään viiden vuorokauden kuluessa koronaoireiden alkamisesta. Hoito voidaan aloittaa positiivisen kotitestin perusteella ja varmentaa tulos laboratoriotestillä mahdollisimman pian.

Lääke on saatavilla ainoastaan sairaala-apteekista. Lääke on potilaalle maksuton.

Paxlovidia ei voida käyttää, jos potilas on raskaana tai potilaalla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Tarkista, kuulutko koronaviruksen lääkehoidon kohderyhmään:

Ohje Paxlovid-hoidon kohdentamisesta (pdf) (81.5 KB)

Toimi näin, jos mahdollisesti kuulut lääkehoidon kohderyhmään

  1. Oireiden ilmaannuttua tee kotitesti tai hakeudu viralliseen PCR-testiin. Mikäli vointisi on huono, soita 116 117 tai hätätapauksessa 112.
  2. Jos testituloksesi on positiivinen, ole yhteydessä omaan terveyskeskukseesi tai virka-aikana hoitavaan erikoissairaanhoidon yksikköösi tai 116 117.
  3. Lääkäri arvioi lääkehoidon aloituksen yksilöllisesti ja antaa lisäohjeet

Päivitetty 28.10.2022

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Koronavirusrokotteet eli COVID-19-rokotteet

THL:n koronarokotesivuilta löytyy tietoa

Koronarokotusten ajanvaraustiedot löydät täältä.

 

Alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin tiedotteet

Influenssa-, korona- ja RS-virukset kuormittavat terveydenhuoltoa.

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki totesi 9.1. järjestetyssä kokouksessaan, että Etelä-Pohjanmaalla kiertää tällä hetkellä varsin runsaasti erilaisia hengitystieinfektioita.

Vuoden 2022 viimeisillä viikoilla influenssatapausten määrä lisääntyi viikoittain. Myös influenssaan liittyvät yhteydenotot sote-keskuksiin ovat lisääntyneet merkittävästi.

Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 19 koronapotilasta. Sote-keskusten vuodeosastoilla koronapotilaita on 32. Lisäksi sekä keskussairaalan että sote-keskusten osastoilla on runsaasti myös muita hengitystieoireisia potilaita. Myös ikäihmisten asumisyksiköissä on paikallisia epidemioita.

Nyrkki kävi keskustelun sote-henkilöstön maskinkäytöstä.

Nyrkki linjasi, että mikäli yksikössä asioi pääsääntöisesti henkilöitä, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, maskinkäytöstä voidaan luopua. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi lastenneuvolan, lasten ja nuorten psykiatrian, lasten neurologian sekä puheterapian vastaanotot.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ei voimassa olevia määräyksiä tällä hetkellä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

1. Yksityistilaisuudet

Henkilömäärää koskevia rajoituksia tai suosituksia ei ole. Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen.

2. Suositukset työpaikoille

Kansallisesta etätyösuosituksesta on luovuttu. Työnantajia suositellaan arvioimaan työpaikkakohtaisesti mahdollisuudet lähityöhön, hyvien etätyökäytäntöjen edistämiseen sekä joustavaan etä- ja läsnätyön yhdistämiseen. Työpaikoilla suositellaan edelleen noudatettavaksi terveysturvallisia käytänteitä.

3. Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

4. Maskisuositus

THL on 14.4.2022 poistanut yleisen maskisuosituksen. Maskin käyttöä suositellaan kuitenkin julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä:

  • niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
  • niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
  • niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

 

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti kotona pysymistä oireiden väistymiseen saakka.

Maskin käyttöä suositellaan edelleen henkilökunnalle ja vierailijoille:

  • terveydenhuollon toimipisteissä (sairaalat, terveyskeskukset, vastaanotot)
  • ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä
  • vammaispalveluiden yksiköissä
  • ikäihmisten asumispalveluissa sekä kotihoidossa.

Yleisestä maskinkäytöstä voidaan luopua sellaisissa sote-yksiköissä, joissa asioi pääsääntöisesti terveitä, riskiryhmiin kuulumattomia henkilöitä. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi aikuisten työ- ja päivätoiminta, lastensuojelu ja kouluterveydenhuolto sekä lastenneuvolan, lasten ja nuorten psykiatrian, lasten neurologian ja puheterapian vastaanotot sekä muu näihin rinnastettava toiminta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan välisissä kontakteissa maskin käytöstä on luovuttu tiloissa, joissa ei ole potilaita tai riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita/asukkaita.

Sairaaloiden ja hoivalaitosten käytävillä, jossa kontaktit ovat lyhytaikaisia, esim. matkalla ruokalaan, maskin käytöstä voidaan luopua.

Jos osastolla todetaan epidemia, suojainkäytäntö ohjeistetaan erikseen.

Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta: hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen (puheenjohtaja), lääketieteen professiojohtaja Kirsti Kähärä, terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialuejohtaja Tiina Perä, hallinto- ja strategiapalveluiden toimialuejohtaja Tommi Niemi, infektioylilääkäri Elina Kärnä, lähiterveyspalveluiden palvelualueylihoitaja Johanna Heino, viestintäjohtaja Anna Lindholm (sihteeri)

Edustajat kunnista: hallintojohtaja Jari Jokinen (Seinäjoen kaupunki)

Kuusiolinna Terveys Oy:n edustajana johtava lääkäri Marjo Ala-Salmi / johtava lääkäri Karoliina Liski

Ely-keskuksen edustajana ylijohtaja Mika Soininen

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin edustajana toimitusjohtaja Tomi Kohtanen

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien edustajana toimitusjohtaja Jussi-Pekka Kurikka

Alueen sivistystoimen edustajana sivistysjohtaja Mika Kamunen, Lapuan kaupunki

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston edustajana aluehallintoylilääkäri Eeva Mäkinen sekä lakimies Markus Heinänen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajana ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg

 

Etelä-Pohjanmaan alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin seuraava kokous järjestetään ma 13.2. klo 12.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Koronaneuvonta

Valtakunnallinen puhelinpalvelu

Yleisneuvontaa koronavirukseen liittyen. Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8–18 ja lauantaisin klo 9–15. Kysymyksiä voi lähettää myös tekstiviestitse numeroon 050 902 0163.

Päivystysapu

Hoidon tarpeen arviointi

24h Seinäjoen keskussairaala