Valkiavuoren koulu

Alakoulu, joka sijaitsee Nurmossa. Koulun liikuntasali varattavissa ilta- ja viikonloppukäyttöön.

Puhelin

Puhelin +358 444700218

Rehtori Kari Kunnari

Puhelin +358 503793563

Kanslia, koulusihteeri Anu Järviniemi

Osoite

Toukotie 4
60550 Seinäjoki

Katso kartalla

Toimi näin

Valkiavuoren koulu on alakoulu Nurmon koulukeskuksessa. Osa luokista sijaitsee samassa pihapiirissä olevassa Nurmo-talossa. Koulussa on noin 400 oppilasta. Koululla tarjotaan yleisopetuksen lisäksi myös erityisopetuksen pienryhmäopetusta sekä VALO- ja S2-opetusta. Opetushenkilökuntaan kuuluu noin 30 henkilöä. Valkiavuoren koulun päämääränä on tarjota jokaiselle oppilaalle sellaiset perustiedot, -taidot ja -valmiudet, joiden varaan hän voi rakentaa tulevaisuutensa. Oppilaalle annetaan hyvät lähtökohdat elinikäiseen ja yksilölliseen oppimiseen. Oppimista ja kasvua tuetaan moniammatillisesti yhteistyössä kotien kanssa. Oppiminen on oppilaan aktiivista ja sosiaalista toimintaa, jonka avulla oppilas rakentaa jatkuvasti kuvaa itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Oppimisen lähtökohtana ovat oppilaan aiemmat tiedot, taidot, kokemukset ja tapa hahmottaa maailmaa. Opettaja auttaa ja ohjaa oppilasta sisäiseen yrittäjyyteen sekä hallitsemaan ja jäsentämään kokonaisuuksia. Koulun verkkosivuilta löydät tietoja koulun toiminnasta, henkilökunnasta ja yhteystiedot.