Työikäisten palvelut, HYVAEP

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Puhelin +358 444181183

Palveluyksikköjohtaja Marjo Taittonen

Osoite

Tiedekatu 2 D
60320 Seinäjoki

Katso kartalla

Toimi näin

Työelämäosallisuus Jokaisella on oikeus työhön. Työ on olennainen osa ihmisen identiteettiä, hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa. Työelämäosallisuuden edistämisellä tarkoitetaan yksilön työllistymisvalmiuksien edistämistä, kuntoutumista työmarkkinoille ja osallisuuteen sekä työmarkkinoiden toimintaan vaikuttamista. Yleisenä tavoitteena on edistää ja tukea työllistymistä, työhön paluuta ja työssä jatkamista.