Kotikuntoutus Pönkkä

Kotikuntoutus on mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattua sosiaalipalvelua, joka toteutetaan kotikäynnein, tapaamisin sekä ryhmätoimintoina.

Osoite

Kauppapassi 3
62200 Kauhava

Katso kartalla

Toimi näin

Kotikuntoutus on mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattua sosiaalipalvelua, joka toteutetaan kotikäynnein, tapaamisin sekä ryhmätoimintoina. Kontaktit ovat asiakkaalle maksuttomia. Kotikuntoutuksessa tehdään ennaltaehkäisevää, suunnitelmallista, tavoitteellista ja monialaista työtä asiakkaiden kuntoutumisen ja elämänhallinnan edistämiseksi. Asiakkaan omaa toimintakykyä ylläpidetään ja vahvistetaan sekä tuetaan ottamaan käyttöön omia voimavaroja arjessa. Kotikuntoutusta toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, läheisten sekä moniammatillisen verkoston kanssa asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Tavoitteena on asiakkaan itsenäisen asumisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen kuntouttavalla työotteella. Kotikuntoutuksessa voidaan esimerkiksi vahvistaa asiakkaan valmiuksia sairauden oireiden hallinnassa sekä arjen perustoiminnoissa ohjaamalla, tukemalla ja yhdessä tekemällä (hygienia, asunnon siisteys, ravitsemus, lääkehoito, liikunta, säännöllinen vuorokausirytmi). Voidaan myös järjestellä asuinolosuhteisiin ja asunnon perusvarustukseen liittyviä asioita, tukea asiakkaan sosiaalisia taitoja ja -kontakteja sekä avustaa asioinneissa ja etuuksien hakemisessa. Kotikuntoutusta järjestetään määräaikaisena ja asiakkaan kuntoutumista seurataan säännöllisesti.