Valvira tiukentamassa sosiaalityöntekijän sijaiskelpoisuutta - hyvinvointialueet: muutokset vaarantavat sosiaalityön asiakasturvallisuutta

  • Tiedote
  • 24.10.2023 klo 15.13 (Muokattu: 27.10.2023 klo 08.19)

Valvira on muuttanut sosiaalityöntekijän tehtävissä tilapäisesti toimimisen ohjeistusta, mikä voi vaarantaa sosiaalityön asiakasturvallisuutta. Uuden ohjeistuksen mukaan sijaisena toimivia sosiaalityöntekijöitä putoaisi pois sosiaalityön vahvuudesta, ja avoimessa yliopistossa sosiaalityön opintoja opiskelleet eivät enää olisi sijaiskelpoisia. Tämä muutos koskee yhteensä 521 tilapäisesti sosiaalityöntekijänä toimivaa työntekijää hyvinvointialueilla ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa.

Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi ovat allekirjoittaneet vetoomuksen, jossa vaaditaan ohjeen uudelleen arviointia kiireellisessä aikataulussa. Vetoomuksessa korostetaan, että avoimessa yliopistossa sosiaalityötä opiskelevat ovat usein taustaltaan sosionomeja, joilla on pitkä työkokemus ja perehtyneisyys alalta. Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki ei ole muuttunut.

Valviran ohjeistuksen muutoksen seurauksena Etelä-Pohjanmaalla arvioidaan noin 180 asiakkaan jäävän ilman sosiaalityöntekijää. Muutos vaikuttaa erityisesti lastensuojelun tarpeessa oleviin lapsiin, sillä muutoksen myötä useat lapset ovat vaarassa jäädä ilman lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää. Lisäksi muutos vaarantaa lastensuojelun tarpeen arviointien toteuttamisen määräaikojen puitteissa. Myös jälkihuollossa olevien nuorten, aikuissosiaalityön erityistä tukea tarvitsevien ja vammaispalveluiden asiakkaiden tilanteet ovat vaarassa kriisiytyä, käsittelyajat venyvät ja päätösten tekeminen vaarantuu.

Sosiaalityöntekijöiden saatavuus Suomessa on jo pitkään ollut ongelma, ja uusi ohjeistus vaikeuttaa tilannetta entisestään. Työntekijöiden siirtäminen tehtävistä toiseen ei ole yksinkertaista, ja uuden työntekijän perehtyminen vie aikaa. Mikäli sopivaa sosiaalityöntekijää ei saada avoimeen tehtävään tai sijaisen sopimusta ei voida uusia, asiakassuhteen jatkuvuus vaarantuu ja asiakkaalle aiheutetaan haittaa.

Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi vaativat Valviraa arvioimaan uudelleen ohjeistuksen kiireellisesti. Muutoksen vaikutukset asiakasturvallisuuteen ja asiakkaiden perusoikeuksiin on otettava vakavasti. Kannanoton Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen puolesta ovat allekirjoittaneet hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen ja sosiaalijohtaja, sosiaalityön professiojohtaja Tanja Penninkangas.