Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta astuu voimaan 1.1.2024.

  • Tiedote
  • 21.12.2023 klo 19.11

Uudessa laissa säädetään potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestämisestä. Nykyisten asiamies-nimikkeiden sijaan otetaan käyttöön sukupuolineutraalit nimikkeet potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava. Palvelu on jatkossakin potilaille ja asiakkaille maksutonta.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät vastaavat pitkälti nykyisiä potilas- ja sosiaaliasiamiesten tehtäviä. Vastaavien tehtävänä on muun muassa neuvoa potilaita, asiakkaita ja heidän läheisiään, avustaa heitä muistutuksen teossa ja tiedottaa oikeuksista. Lisäksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tulee seurata potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja laatia siitä vuosittain selvitys toiminnan järjestäjälle.

Potilas- ja sosiaalivastaavien toiminta järjestetään kokonaan julkisena palveluna. Yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät jatkossa järjestä potilasasiamiestoimintaa toimintayksiköissään, mutta niiden tulee jatkossakin muun muassa viestiä potilailleen mahdollisuudesta tehdä muistutus, käsitellä saapuneet muistutukset ja vastata palvelujensa omavalvonnasta.