Seinäjoen keskussairaalan laajan päivystyksen toiminta jatkuu

  • Tiedote
  • 11.1.2024 klo 16.35

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi sairaaloiden ja päivystysten työnjakoa koskeneen selvityksensä. Työryhmän ehdotukset julkaistiin ministeriön tiedotustilaisuudessa torstaina 11.1.2024. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta työryhmän työskentelyyn on osallistunut johtajaylilääkäri Kirsti Kähärä.

Kähärän mukaan Seinäjoen keskussairaalan rooli laajan päivystyksen sairaalana ei ole uhattuna. Tällä hetkellä Suomessa toimii yhteensä kahdeksan laajan päivystyksen sairaalaa.

– Vaikka välittömiä muutoksia ei ole tiedossa, Seinäjoen keskussairaalan palveluvalikoima tulee uudistumaan. Esimerkiksi digitalisaatiota ja robotiikkaa pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään aiempaa laajemmin. Asiakkaan kannalta muutokset ovat myönteisiä, arvioi Kähärä.

– Kaikista vaativin hoito ja harvinaisemmat potilastapaukset on järkevää hoitaa keskitetysti yliopistosairaaloissa − kuten tähänkin asti.

Myös työryhmä katsoo, että vaativissa erikoissairaanhoidon palveluissa asiakkaalle tärkeintä on hoidon laatu ja henkilöstön osaaminen, vaikka etäisyys palveluihin saattaisikin kasvaa. Vaativimpia palveluja tarvitaan elämässä yleensä vain harvoin.

Osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on työryhmän mukaan ratkaisevaa.

– Osaamisen varmistaminen tulevaisuudessa on tärkein tehtävämme. Hoidon laatu ja potilasturvallisuus voidaan taata vain riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä, Kähärä painottaa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue panostaa uudistumiseen ja kehittämiseen.

– Painopisteenämme ovat monipuoliset digitaaliset palvelut.

– Lisäksi jatkamme hyvää yhteistyötä oppilaitosten, kuten Tampereen yliopiston lääkärikoulutuksen, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Sedun kanssa.

Selvityksen tehneen työryhmän ehdotuksia hyödynnetään säädettäessä sairaaloiden ja päivystysten kokonaisuudesta hallitusohjelman mukaisesti tämän vuoden aikana.

Lisää aiheesta sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla.