Pitääkö olla huolissaan?

  • Tiedote
  • 7.3.2023 klo 10.31 (Muokattu: 7.3.2023 klo 13.37)

Tuntuuko siltä, että arjen pyöritys vie mennessään? Työelämä voi olla usein täynnä kiirettä ja stressiä. Samalla avaimet ovat hukassa ja nimet eivät heti muistu mieleen. Useinkaan kyse ei ole sen vakavammasta. Mistä sitten oikeasti pitäisi olla huolissaan? Miten erottaa ohimenevät muistioireet alkuvaiheen muistisairaudesta? Mitä jos huomaan työkaverissa muutoksia, miten otan asian puheeksi? Näitä asioita pohtivat varsin monet meistä. Tämä nousi esiin Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella tänä keväänä järjestettävän Työikäisen muisti -webinaarisarjan ennakkokyselyyn liittyen. Ennakkokyselyssä kartoitettiin, mikä asia työikäisen muistiin liittyen huolestuttaa. Esille nousi eniten juuri tunnistaminen ja puheeksiottaminen. Näitä teemoja käsitellään seuraavassa webinaarissa 16.3.2023, jonka teemana on TUNNISTAMISELLA. Työterveyslaitoksen johtava psykologi Teemu Paajanen alustaa aiheella: Tunnistanko varhain alkavan muistisairauden? Hän korostaa, että työikäisten tiedonkäsittelyn vaikeuksien taustalla on monia syitä, joista valtaosa on onneksi tilapäisiä tai syyt hoidettavissa. Varhain alkavan muistisairauden mahdollisuus kuitenkin pidettävä mielessä jos toimintakyky heikentyy. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala nostaa esille puheenvuorossaan puheeksiottoa ja sen tärkeyttä niin töissä kuin vapaa-ajalla. Kokemusasiantuntija Kaija Hautala avaa puheenvuorossaan omia kokemuksiaan juurikin polun tästä vaiheesta.

Lisää kalenteriisi myös webinaarisarjan kolmas osa 18.4., jolloin aiheena on PALVELUILLA, jolloin pääset tutustumaan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Muistisairaan palveluketjuun: Muistisairaan palveluketju / Etelä-Pohjanmaa – Palvelupolku-epshp (hyvaep.fi). Kelan palveluista kuulet webinaarissa työkykyneuvoja Hanna-Maria Raittiselta. Kokemuksia palveluiden toimivuudesta antaa vuorostaan kokemusasiantuntija Marja Hannula.

Webinaarisarja mahdollistaa osallistujan tarkastelemaan työikäisen arkea muistisairaan, hänen läheisten ja eri sektoreilla toimivien ammattilaisten näkökulmasta. Webinaarissa saa tietoa myös muistisairauden tunnistamiseen työssä ja vapaa-ajalla. Lisäksi osallistuja kuulee millaista tukea, apua ja hoitoa työikäinen muistisairas ja hänen läheisensä saa Etelä-Pohjanmaalla. Tarkoitus on samalla herätellä miettimään, mitä voisimme entistä enemmän tehdä yhdessä muistiasioiden eteen? Miten voisimme vähentää edelleen muistiin helposti liittyvää stigmaa ja häpeää? Ensimmäinen osa KOKEMUKSELLA järjestettiin helmikuulla.  Silloin kuulimme kokemusasiantuntija Petri Lampisen tarinan ja Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala avasi läheisen näkökulmaa. Petri Lampisen puheenvuoro toi esille sen, miten työikäisen diagnoosin saaminen voi kestää pitkään. Miten tärkeää olisi, että työikäinen muistisairas saisi tarvittavia palveluita ja tukea olisi tarjolla myös koko perheelle. Petrin puheenvuoro nostin esille myös sen, että avoimuus on äärimmäisen tärkeää. Avoimuudella voimme vähentää muistiin liittyvää stigmaa ja häpeää ja tuoda esille myös sen, että muistisairaudenkin kanssa voi elää hyvää elämää.

Kuinka voin itse pitää muististani huolta?

Emme saa aivoihimme varaosia, joten niistä on pidettävä huolta koko elämämme ajan. Muisti- ja tiedonkäsittelytaidot ovat edellytys oppimiselle, työkyvylle ja itsenäiselle elämälle. ​Voit vaikuttaa aivojesi terveyteen läpi elämän! Edistämällä aivoterveyttäsi edistät myös terveyden muita osa-alueita eli pääasiallisena tavoitteena on kokonaisvaltainen terveyden edistäminen. ​Terveellisillä elintavoilla vähennät siis riskiä sairastua esimerkiksi muistisairauksiin tai vaikka syöpäsairauksiin. ​Aivoterveyttäsi edistää viiden sormen eli Fingerin mallin mukaisesti: liikkuminen, terveellinen ravitsemus, aktiivinen aivojen käyttäminen, sosiaalinen aktiivisuus ja sydän- ja verisuonisairauksien hyvä hoito. Unohtamatta myöskään riittävää lepoa ja unta!


Lisätietoja työikäisen muistisairaan palveluketjusta sekä webinaarisarjasta saat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta: