Perhepalvelukeskus Aallokon käsittely Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

  • Tiedote
  • 2.3.2023 klo 11.44

Seinäjoelle rakentuvan perhepalvelukeskus Aallokon tiimoilta on käyty paljon julkista keskustelua. 

Tässä tiedotteessa hyvinvointialue taustoittaa asian käsittelyä päätöksenteossa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on laatinut investointisuunnitelman vuosille 2023–2026.

Investoinnilla tarkoitetaan kirjanpidollisessa mielessä hankintaa, jota voidaan hyödyntää palvelutoiminnassa tai joka tuottaa tuloa useampana vuotena. Investointi voi olla maa-alueen, rakennuksen, koneiden ja laitteiden hankinta tai niiden perusparantaminen. Investointi voi olla myös muu pitkävaikutteinen meno kuten tietojärjestelmän tai osakkeiden hankinta tai osallistuminen toisen yhteisön investoinnin rahoittamiseen, silloin kun osallistumisesta on hyötyä myös hyvinvointialueen toiminnassa.

Hyvinvointialueen tulee investointisuunnitelmassa esittää myös tiedot investointeja vastaavista sopimuksista, sillä esimerkiksi toimitilat voidaan rahoittaa usealla eri tavalla. Perinteisen, omaan taseeseen tehtävän investoinnin lisäksi toimitiloja on mahdollista hankkia myös erilaisilla vuokramalleilla. Nämä rinnastetaan investointien ohjausta ja investointisuunnitelmaa koskevassa sääntelyssä investointeihin.

Investointeja vastaavia sopimuksia ovat muun muassa pitkäaikaiset toimitilojen vuokrasopimukset sekä muut sopimukset, joissa on kysymys sitoutumisesta useampaa vuotta koskevaan sopimukseen. Etelä-Pohjanmaalla investointeja vastaaviin sopimuksiin kuuluu useampi kohde eri puolilla maakuntaa. Yksi niistä on Seinäjoelle rakentuva perhepalvelukeskus Aallokko.

Perhepalvelukeskus Aallokko sijoittuu rakennuskokonaisuuteen, joka muodostuu kahdesta eri kiinteistöyhtiöstä. Nämä ovat kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Aallokko ja kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Asematalo.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Aallokon alkuperäinen omistaja on ollut Seinäjoen kaupunki. Seinäjoen kaupunki on tehnyt kesällä 2022 kaupat Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt -nimisen kiinteistörahaston kanssa. Tässä kaupassa Seinäjoen kaupunki myi koko Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodin osakekannan eQ Yhteiskuntakiinteistöille. Kokonaisuudessa oli mukana myös Kiinteistö Oy Seinäjoen Aallokon osakekanta.

Seinäjoen Asematalo on ollut alun perin YIT Suomi Oy:n hanke. YIT Suomi Oy on myynyt Seinäjoen Asematalon osakekannan Erikoissijoitusrahasto eQ yhteiskuntakiinteistöille. Hyvinvointialueella ei ole tarkkaa päivämäärää eikä sopimuksia tiedossa, sillä kyse on yksityisen toimijan hankkeesta ja kahden yksityisen toimijan välisistä kaupoista.

Tällä hetkellä Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt omistaa siis sekä Seinäjoen Aallokon että Seinäjoen Asematalon kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet. Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt toimii kohteiden rakennuttajana ja YIT Suomi niiden rakentajana. Rakennuskokonaisuuden on määrä valmistua vuoden 2024 lopulla.

Seinäjoen kaupunki on Aallokon myytyään tehnyt Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöjen kanssa vuokrasopimuksen sekä Aallokosta että Asematalosta. Nämä Seinäjoen tekemät vuokrasopimukset ovat siirtyneet hyvinvointialueelle. Molemmissa sopimuksissa vuokra-ajaksi on määritelty 20 vuotta. Sopimuksiin sisältyy nk. rajoituslain mukainen irtisanomisehto.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma on hyväksytty aluevaltuustossa 26.9.2022. Tähän suunnitelmaan on kirjattuna kuntien ja kuntayhtymien investointikustannukset, mutta ei yksityisten toimijoiden investointikustannuksia. Tästä syystä Asemataloa ei ole investointisuunnitelmassa mukana.

Investointisuunnitelman hyväksymisen jälkeen on tullut ilmi, että suunnitelmaan tulee tehdä muutoksia. Ministeriöstä on saatu tarkentavaa ohjeistusta perhepalvelukeskus Aallokon merkitsemiseen investointisuunnitelmaan. Sen mukaan suunnitelmassa tulee ilmoittaa pääomavuokran määrä koko sopimuskauden ajalta. Tämä koskee vuokrasopimuksia, jotka on tehty hyvinvointialueen sekä kuntien, kuntayhtymien tai yksityisten toimijoiden välille, ja joista kustannukset lankeavat hyvinvointialueelle 1.1.2023 jälkeen.  

Aluehallitus on käsitellyt päivitettyä investointisuunnitelmaa 21.2.2023 kokouksessaan. Se esittää aluevaltuustolle suunnitelman hyväksymistä. Aluevaltuusto käsittelee asiaa 13.3.2023 kokouksessaan.