Omaperhe-verkkopalvelu ohjaa perheitä tiedon ääreltä palveluihin

  • Tiedote
  • 18.4.2023 klo 15.17 (Muokattu: 20.4.2023 klo 14.30)

 

 

 

 

Sähköisen perhekeskuksen tuoteperheen ensimmäinen tulokas  www.omaperhe.fi on nähnyt jo päivänvalon. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelut saadaan sivustolle näkyville 15.5.2023.  Omaperhe on hyvinvointialueiden perhekeskusten sähköinen asiointikanava perhettä perustaville ja perheellisille. Sivustolta löytyy luotettavaa tietoa raskaudesta ja synnytyksestä, lasten eri ikäkausista, vanhemmuuden ja parisuhteen tuesta sekä huolia ja kysymyksiä herättävistä asioista. Omaperhe ei ole kuitenkaan vain tietoportaali, vaan se hyödyntää aivan uudenlaisella tavalla Palvelutietovarantoa (PTV) antaessaan palvelusuosituksia hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen sekä kansallisten toimijoiden palveluihin.

Lukeudun itse niiden joukkoon, jotka pian mieleen nousseen kysymyksen jälkeen googlettaen surffailee tiedon äärelle. Nettimaailma on runsauden sarvi tiedon suhteen ja nykypäivä haastaa meitä niin luotettavan tiedon etsimisessä kuin digitaalisessa terveyden lukutaidossa. Kansallisessa Sähköisessä perhekeskuksessa on lähdetty luomaan digipalvelua, joka on luotettavan ja yhdenmukaisen tiedon lähde perheille ja nuorille. Lisäksi Sähköisen perhekeskuksen visiona on olla avoin, toivottu kumppani matalan kynnyksen yhteydenottoon lasten, nuorten ja perheiden asioissa.

Omaperheen kehitystä tehdään ketterästi. Sivuston sisältöä sekä toiminnallisuuksia kehitetään jatkuvasti. Omaperhe-sivuston lisäksi DigiFinlandin kehitystyössä on tulossa 13-29-vuotiaille nuorille suunnattu Helpperi-sivusto sekä ammattilaisille oma tietoportaali vuoden 2023 loppupuolella. Kehittämistyössä on mukana laajasti ympäri Suomen sote- ja kunta-alan ammattilaisia, järjestöjä sekä kansallisia toimijoita.

Omaperhe kokoaa laajasti perheiden palvelujen verkostoa

Omaperhe kokoaa palveluohjauksessa yhden katon alle perhekeskustoimijoita julkisilta palvelujen tuottajilta, järjestöiltä ja seurakunnilta. Perhekeskus ei ole vain Perhekeskus -nimeä kantava kivijalkarakennus kunnassa. THL määrittelee perhekeskusta verkostona, joka vastaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja avun tarpeisiin. Perhekeskuksen palveluverkostoon kuuluvat:

  • hyvinvointialueiden lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut
  • järjestöjen ja seurakuntien toiminta ja palvelut
  • varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus ja nuorisopalvelut
  • avoin kohtaamispaikka lapsille, nuorille ja perheille
  • kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta
  • opiskeluhuoltopalvelut
  • erityis- ja vaativan tason palvelut.

Palveluohjaus perhekeskustoimijoiden palveluihin nousee Omaperheessä perheiden mielenkiinnon kohteiden mukaan. Omaperhe-sivustolla on lukuisia artikkeleita sekä videoita eri elämäntilanteisiin.  Vanhempien etsiessä tietoa tietystä aihealueesta, sivusto ohjaa käyttäjää kyseiseen aihealueeseen liittyviin palveluihin PTV:n avulla. Lukiessaan sivustolta esimerkiksi lapsen kasvusta ja kehityksestä vanhemmat löytävät kuntahaku-toiminnolla oman kunnan alueella toimivan lastenneuvolan palvelukuvauksen ja siihen liittyvät asiointikanavat.


Mikä ihmeen Palvelutietovaranto?

Tätä kysymystä pähkäilin vuosi sitten keväällä aloittaessani Sähköisen perhekeskuksen projektissa alueellisena koordinaattorina. Kuluneen vuoden aikana olen huomannut, että en ole ollut ainoa ihmettelijä. Vaikka julkisilla palveluntuottajilla on ollut jo vuodesta 2017 lähtien lakisääteinen velvollisuus kuvata palvelunsa Palvelutietovarantoon, niin asia on jäänyt vieraaksi monelle sote-alan ja kuntien ammattilaiselle. Hyvinvointialueiden organisaatiomuutos on nostanut laajemmin taas PTV-asiaa esille, sillä useilla verkkosivuilla hyödynnetään PTV-tietoja esimerkiksi asiointikanavien nostoissa.

Suomi.fi -palvelutietietovaranto (PTV) on Digi- ja väestötietoviraston tuottama valtakunnallinen keskitetty tietopankki, johon organisaatiot tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja asiointikanavista. Asiointikanavia ovat puhelinnumerot, palvelupaikan osoite, sähköinen asiointi sekä tulostettava lomake. PTV:ssa oleva tieto on avointa dataa, mitä pystyvät hyödyntämään mm. organisaatioiden verkkosivut, chat-palvelut ja kansalliset palvelut kuten Omaperhe, Terveyskirjasto.fi, Hoidonperusteet.fi ja Suomi.fi.

Julkisten palvelujen lisäksi järjestöillä ja seurakunnilla on mahdollisuus kuvata palvelunsa PTV:oon. Etelä-Pohjanmaan alueella on muutamia järjestöjä, jotka ovat jo tehneet PTV-kuvauksia. Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa tuemme järjestöjen PTV-asioiden edistämistä koulutustilaisuuksilla sekä digiagentin antaman käytännön tuen avulla. Kunnille olemme myös järjestäneet infotilaisuuksia.

Palvelutietovarannosta hyötyy sekä asiakas että organisaatio

On myönnettävä, että palvelutietovaranto on haastava kokonaisuus hahmottaa, eikä se aukea välttämättä ensimmäisellä eikä toisellakaan lukukerralla. Se on tulevaisuudessa kuitenkin yhä enenevässä määrin tärkeä osa organisaatioiden viestintää ja sen ylläpitoon on hyvä panostaa.  PTV mahdollistaa palvelujen näkyvyyttä ja löytämistä eri sähköisissä kanavissa. Kuvaavasti kirjoitettu teksti palvelusta kertoo asiakkaalle mitä palvelua hän voi kyseisestä palvelusta saada ja antaa selkeät toimintaohjeet. Tämä helpottaa oikean palvelun löytämistä ja vähentää turhia yhteydenottoja palvelupaikkoihin. PTV mahdollistaa myös sähköisen asioinnin lisäämistä, jos sähköiset asiointikanavat ja ajanvaraukset ovat liitetty palvelukuvauksiin. Organisaation näkökulmasta hyötynä on myös se, että tietoja ei tarvitse syöttää moneen paikaan. Nähdään siis Palvelutietovaranto mahdollisuutena!

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää Omaperheestä ja Sähköisestä perhekeskuksesta, tule kuulemaan info-tilaisuutta.

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke järjestää kaksi samansisältöistä Teams info-tilaisuutta:
Pe 12.5.2023 klo 9-10.30
Ke 24.5.2023 klo 14-15.30

Tilaisuuksiin ei ole ilmoittautumista.
Pääset liittymään Teams -tapahtumiin tästä linkistä:  Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
Tilaisuus tallennetaan.

Marjo Köykkä
Aluekoordinaattori, Sähköinen perhekeskus
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke
marjo.koykka@hyvaep.fi