Nuorten uusi Omahelpperi-verkkopalvelu on otettu käyttöön Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

  • Tiedote
  • 26.2.2024 klo 14.30 (Muokattu: 14.3.2024 klo 12.59)

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on otettu käyttöön Omahelpperi-verkkopalvelu, joka tarjoaa luotettavaa tietoa ja tukea nuorille elämän eri vaiheisiin. Verkkopalvelu kokoaa nuorille tarkoitetun terveyteen, hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin liittyvän tiedon, tuen ja palvelut yhteen nettiosoitteeseen.

Omahelpperistä löytyy kattavasti sisältöjä mm. mielen ja kehon hyvinvoinnista, ihmissuhteista, opiskelusta, päihteistä ja kriiseistä. Verkkopalvelusta nuoret löytävät tietoa myös Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista, sekä lisäksi sieltä löytyy kuntien, järjestöjen, seurakuntien sekä Kelan palveluja. Omahelpperistä löytyy myös nuorten chattien ja auttavien puhelinnumeroiden yhteystiedot.

Omahelpperi on DigiFinlandin tuottama valtakunnallinen palvelu ja se on osa Sähköistä perhekeskusta. Sähköisen perhekeskuksen kehittämisen taustalla on valtakunnallinen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja perhekeskustoimintamalli. Sähköinen perhekeskus tukee Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen perhekeskuspalveluja. Perhekeskus on palveluverkosto, mikä verkostoi yhteen kuntien, hyvinvointialueen, järjestöjen, seurakuntien ja Kelan lapsille, nuorille ja perheille suunnat palvelut ja toiminnan.

Sähköisen perhekeskuksen verkkopalveluja on kehitetty yhdessä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, järjestöjen, seurakuntien ja kansallisten toimijoiden kanssa. Nuoria on osallistettu myös Omahelpperin kehitysvaiheessa ja he ovat saaneet testata ja kommentoida Omahelpperiä. Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke sekä alueemme perhekeskustoimijat ovat olleet tiiviisti myös mukana kehittämässä Omahelpperiä.

Käy tutustumassa: Omahelpperi