Järjestöavustuspäätökset vuodelle 2024 tehdään tammikuussa

  • Tiedote
  • 4.12.2023 klo 14.37

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten haku vuodelle 2024 oli avoinna 2-31.10.2023. Hakuajan aikana saapui 39 avustushakemusta. Hakulomakkeissa haettu järjestöavustussumma on yhteensä 543 260 €.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvio ja sen mukana avustusten määrärahakokonaisuus on päätöksenteossa aluehallituksessa 12.12. ja aluevaltuustossa 18.12.

Aiemmin informoitiin, että järjestöavustukset viedään päätöksentekoon aluehallitukselle jo ehdollisena joulukuussa. Järjestöavustusesityksien tekeminen todettiin kuitenkin haastavaksi ilman, että järjestöavustusten kokonaismäärärahaa on päätetty. Toimialue- ja professiojohtajat totesivat, että esitykset viedään aluehallituksen päätettäväksi 15.1.2024 kun toiminta-avustuksiin tarkoitettu määräraha on päätetty. Tämä tuo viranhaltijoille lisäaikaa myös hakemusten huolelliseen tarkastamiseen.

Avustus maksetaan järjestöille päätöksen tultua lainvoimaiseksi ja kun hyvinvointialueen mahdollisesti määrittelemät muut maksuehdot ovat täyttyneet, ellei päätöksessä ole maksuaikataulusta muuta mainittu. Yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-avustus myönnetään ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilintarkastajalle varataan mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.