Informoimme sinua Kanta-palveluista!

  • Tiedote
  • 6.2.2023 klo 15.11

Käyttäessäsi joko julkisia tai yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, tietojasi tallennetaan valtakunnallisiin Kanta-palveluihin (www.kanta.fi). Tämän vuoksi sinulla on oikeus saada tietoa Kanta-palveluista, tietojesi käsittelystä sekä oikeuksistasi vaikuttaa tietojesi käyttöön. Tätä kutsutaan Kanta-informoinniksi.

Hyvinvointialueisiin liittyvien muutosten vuoksi Kanta-informointi annetaan uudelleen kaikille kansalaisille.

Miten Kanta-informointi kuitataan vastaanotetuksi?

Voit lukea uuden Kanta-informoinnin ja kuitata sen vastaanotetuksi helpoiten Omakannassa. Omakannassa asiointi on mahdollista sen jälkeen, kun sinä itse tai puolestasi asioiva on merkinnyt Kanta-informoinnin vastaanotetuksi. Kuittauksen jälkeen voit vaikuttaa tietojesi käyttöön antamalla halutessasi luovutusluvan tai asettamalla luovutuskieltoja. Kanta-informoinnin kuittaaminen etukäteen sujuvoittaa terveydenhuollossa käyntiä. Kanta-informoinnin voi vastaanottaa myös terveydenhuollossa asioinnin yhteydessä, jos sinua ei ole aiemmin informoitu.

Asiakas- ja potilastietojen käsittely hyvinvointialueen sisällä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on yksi yhteinen terveydenhuollon potilastietorekisteri. Tähän potilastietorekisteriin yhdistyivät aiemmat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä terveyskeskusten potilastietorekisterit sekä uudet hyvinvointialueen potilastiedot.  Samoin Etelä-Pohjanmaan alueen kuntien sosiaalihuollon omat asiakastietorekisterit yhdistyivät muodostaen yhteisen sosiaalihuollon asiakastietorekisterin.

  • Terveydenhuollon potilas- ja reseptitietosi ovat hyödynnettävissä koko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella julkisessa terveydenhuollossa hoitosi yhteydessä.
  • Sosiaalihuollon asiakastietosi ovat vastaavasti hyödynnettävissä koko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella sosiaalipalveluissa asiointisi yhteydessä.

Rekisterien tietojen käyttö edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselta aina asiakas- tai hoitosuhdetta sekä sitä, että tietojen käyttöön on oikeus työtehtävien perusteella.

Potilastietojen luovutuslupa

Tietosi näkyvät muilla hyvinvointialueilla tai yksityisellä toimijalla vain, jos annat siihen luovutusluvan. Luovutusluvalla varmistat, että tietosi ovat aina asiaa hoitavan ammattilaisen käytettävissä, kun asioit eri toimipaikoissa. Jos olet aiemmin antanut suostumuksen tietojen käyttöön toisissa organisaatioissa, se muuttuu luovutusluvaksi ja jatkuu ennallaan. Sinun ei tarvitse antaa uutta luovutuslupaa.

Potilastietojen kieltäminen

Jos haluat kieltää potilastietojesi näkymisen, se koskee vain muita hyvinvointialueita ja yksityisiä toimijoita. Et kuitenkaan voi kieltää asiakas- tai potilastietojen näkymistä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen potilastietorekisterin tai sosiaalihuollon rekisterin sisällä. Jos olet aiemmin kieltänyt tietojesi näkymisen, se jatkuu vanhojen tietojen osalta ennallaan muille hyvinvointialueille ja yksityisille toimijoille. Hyvinvointialueen aloitettua kiellon voi tehdä uusista hyvinvointialueella syntyneistä tiedoista uudelleen.

Lisätietoa

Mitä on Kanta-informointi
Mitä on Kanta-informointi ja miten se liittyy hyvinvointialueisiin
Miten tietoni liikkuvat hyvinvointialueilla?
Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön (mm. luovutuslupa ja kiellot)
Tiedote Kanta-informoinnista kansalaisille

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

OmaEP mobiilisovellus on julkaistu sovelluskaupoissa

Maastopalovaroitus on voimassa