Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet, johdon edustajat ja Järjestöneuvosto kokoontuivat Vaikuttamisfoorumiin

  • Tiedote
  • 5.6.2024 klo 14.59

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen lakisääteiset vaikuttamistoimielimet, Järjestöneuvosto ja hyvinvointialueen johto kokoontuivat ensimmäiseen Vaikuttamisfoorumiin toukokuun lopussa. Vaikuttamisfoorumin tavoitteena on vahvistaa vaikuttamistoimielinten, alueen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja hyvinvointialueen johdon yhteistyötä ja vuoropuhelua.

Vaikuttamistoimielinten, esimerkiksi nuorisovaltuuston, vammais- ja ikäneuvoston, tehtävänä on tuoda edustamansa ihmisryhmän ääni mukaan hyvinvointialueen päätöksentekoon. Vaikuttamistoimielinten odotetaan tuovan aktiivisesti esiin kehittämiskohteita ja toisaalta hyvin toimivia palveluita, jotka on syytä säilyttää. Tämän vuoksi yhteiset keskustelutilaisuudet hyvinvointialueen johdon ja päätöksenteon sekä vaikuttamistoimielinten kesken ovat hyvin tärkeitä.

Vaikuttamistoimielinten edustajat ovat vastanneet hyvinvointialueen ennakkokyselyyn vaikuttamismahdollisuuksista.  32% vastaajista koki vaikuttamismahdollisuudet hyviksi tai erittäin hyviksi, 55% vähäisiksi tai huonoiksi. Parhaiten mukaan on päästy palveluiden suunnitteluun. Vaikuttamismahdollisuuksien odotettiin vastaajien joukossa kuitenkin kehittyvän lähivuosina myönteisempään suuntaan. Järjestötoimijat alueellamme ovat aktiivisesti edistäneet lakisääteisten vaikuttamistoimielinten osallisuutta palveluiden kehittämiseen ja läsnäolo-oikeuden saamista aluevaltuuston kokouksiin.

Lähde: https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/invalidiliitto-mukana-etela-pohjanmaan-hyvinvointialueen-vaikuttamisfoorumissa