Hyvinvointialue valmistelee uuden hinnoittelumallin kotihoidon palvelusetelille

  • Tiedote
  • 27.2.2023 klo 13.26

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on ottanut 1.1.2023 lähtien käyttöön kotihoidon palvelusetelin. Asiakas, jolle on myönnetty palveluseteli, voi hankkia tarvitsemansa palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta, jolloin asiakas maksaa palvelusta omavastuuosuuden. Palvelusetelillä hankittava palvelu on aina asiakkaalle vapaaehtoinen ja vaihtoehto hyvinvointialueen tuottamalle palvelulle.

Kotihoidon palvelusetelin käytön myötä on tullut ilmi, että hyvinvointialueen valitsema palvelusetelimalli ei toimi täysin tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämän vuoksi hyvinvointialue tarkastaa ja valmistelee palvelusetelin hinnoittelumallin uudelleen.

Sosiaalijohtaja Tanja Penninkankaan mukaan hyvinvointialue on saanut aiheesta yhteydenottoja sekä palveluntuottajilta että asiakkailta. Hyvinvointialue on tarkastellut palvelusetelijärjestelmää tarkemmin ja huomannut, että laskentakaavassa on ilmennyt virhe.

– Olemme ryhtyneet laajamittaisiin tarkastuslaskelmiin sen varmistamiseksi, ettei järjestelmästä löydy myös muita virheitä. Lisäksi hyvinvointialue on käynnistänyt asiantuntijatyöryhmän kanssa uuden hinnoittelumallin valmistelemisen. Valmistelussa tullaan analysoimaan myös palveluntuottajien hintatasot vuoteen 2022 verrattuna, Penninkangas toteaa.

Käyttöönotetussa palvelusetelimallissa osalla asiakkaista omavastuuosuudet ovat nousseet kohtuuttoman suuriksi. Osa omavastuuosuuksien noususta johtuu palvelusetelimallin laskentakaavan virheestä, osa palveluseteliyrittäjien hinnankorotuksista.

Uusi hinnoittelumalli valmistellaan, testataan ja tuodaan päätöksentekoon talous- ja investointilautakuntaan 21.3. ja aluehallitukseen 27.3. Uudesta hinnoittelumallista järjestetään erillinen tilaisuus palveluntuottajille 9.3.2023 vuoropuhelun käymiseksi.

Väliaikaisena ratkaisuna omavastuuosuuksien määrittelyssä on tehty asiakaskohtaisia päätöksiä maksun kohtuullistamiseksi.

– Tammikuun maksujen osalta kohtuullistamispäätökset on tehty niille asiakkaille, jotka ovat olleet asian vuoksi yhteydessä hyvinvointialueen viranhaltijoihin ja joilla on ollut perusteet maksun alentamiseen, ikäihmisten palveluiden toimialuejohtaja Tarja Palomäki toteaa.

– Siihen saakka kunnes olemme saaneet otettua uuden hinnoittelumallin käyttöön, asiakkaiden omavastuuosuudet peritään säännöllisen kotihoidon palvelumaksun mukaisesti. Maksu määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti asiakkaan tulojen ja menojen mukaan, Palomäki kertoo.

Hyvinvointialue tiedottaa asiasta sekä kotihoidon palveluseteliasiakkaita että palveluntuottajia.

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

Kurikan perhekeskus aloittaa uusissa tiloissa 1.8.2024

Kun sairastun – mistä apua?

HyväEP-tiedotuslehti on julkaistu