Hyvinvointialue kouluttaa Taloustaitajia

  • Tiedote
  • 23.11.2023 klo 11.26

 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue taklaa taloushaastetta vahvistamalla henkilöstönsä talousjohtamisen osaamista.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on ideoitu ja valmisteltu laaja-alainen, uniikki Taloustaitaja-valmennuskokonaisuus. Loppuvuodesta 2023 alkava valmennus on tiettävästi ensimmäinen laatuaan koko maassa.

– Valmennuksen avulla vahvistamme koko henkilöstön ja erityisesti esihenkilöiden talousosaamisen taitoja. Tavoitteena on tehdä taloudesta koko hyvinvointialueen yhteinen asia, talousjohtaja Anu Helin

Myös hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen korostaa taloustaitojen merkitystä.

– Taloudenhallinta korostuu kaikessa hyvinvointialueiden toiminnassa tällä hetkellä. Talouden tasapainoon saattaminen on koko organisaatiota koskevaa, jatkuvaa työskentelyä.

– Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on muodostunut useista organisaatioista, joissa talousasioita on painotettu hyvin eri tavoin. Nyt tavoitteenamme on luoda yhteistä talouden hallinnan kulttuuria, Järvinen kuvaa.

Kouluttautumisen avulla hyvinvointialue pyrkii tukemaan esihenkilöitä heidän vaativassa esihenkilötyössään. Valmentajina toimivat hyvinvointialueen johto sekä ulkopuoliset koulutuskumppanit.

Hyvinvointialueen uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelma (UTV-ohjelma) vuosille 2024–2026 tavoittelee 56 miljoonan euron säästöjä. Taloustaitaja-valmennus on yksi UTV-ohjelman jalkauttamismuoto käytännön tasolla.

Taloustaitaja-valmennuksen jälkeen, maaliskuun lopussa 2024 käynnistyvät toimialuekohtaiset, neljän viikon välein toteutuvat Taloustaitaja-tunnit. Niissä käydään systemaattisesti läpi toimialuekohtaisia talouden tilanteita, henkilöstöhallinnollisten tunnuslukujen kehittymistä sekä hankintapalveluiden kokonaisuuteen liittyviä asioita.

Esihenkilöille tuhti tietopaketti

Esihenkilöille suunnattu 16 tunnin Taloustaitaja-koulutus koostuu 10 eri osa-alueesta. Se pitää sisällään muun muassa UTV-ohjelman kokonaisuuden sekä toimialuekohtaiset painopisteet esihenkilötyölle, hyvinvointialueen rahoituksen perusteet, integraation vahvistamista omassa esihenkilötyössä, asiantuntijoiden päätösten vaikutuksia talouteen sekä työhyvinvointijohtamisen ja talouden yhteensovittamista.

Lisäksi koulutus pureutuu siihen, mitä ovat lainanottovaltuus ja investointisuunnitelma ja miksi ne ovat hyvinvointialueille tärkeitä.

– Käymme läpi myös käytännön taloustaitoja, kuten talousraportoinnin työvälineitä sekä talousdokumenttien, kuten talousarvion ja tilinpäätöksen lukutaitoa, Helin kuvailee.

Yhteinen tehtävä

Koko henkilöstölle suunnattu valmennus on esihenkilöiden koulutusta suppeampi, mutta antaa hyvän tietopohjan hyvinvointialueen UTV-ohjelmasta sekä hyvinvointialueen rahoituksesta ja talousarviosta. Jokaisesta valmennuksesta tehdään tallenne, joten jokaiselle mahdollistetaan valmennukseen osallistuminen.

Talousjohtaja Helin on vakuuttunut siitä, että perinteisestä poikkeava lähestymistapa ja satsaus valmennukseen kannattaa.

– UTV-ohjelma koostuu useista puroista. Tämä on niistä yksi. Uskomme, että tätä kautta meillä on mahdollisuus yhdessä onnistua talouden tasapainottamisen haasteissa. Olemmehan kaikki samassa veneessä.