Hyvinvointialue irtautuu Kuusiolinna-sopimuksesta kahden vuoden siirtymäajalla

  • Tiedote
  • 30.10.2023 klo 16.36

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto kävi 30.10. kokouksessaan laajan keskustelun Kuusiolinna-sopimuksen irtisanomisesta.

Valtuutettu Lasse Rajala esitti kokoomusryhmän esityksen siirtymäajan pidentämistä kahdesta neljään vuoteen. Esitys sai kannatusta, joten äänestettiin aluehallituksen pohjaesityksen ja kokoomuksen esityksen väliltä. Äänin 35–24 valituksi tuli aluehallituksen pohjaesitys, jonka mukaan sopimus irtisanotaan 1.1.2026 lukien. 13 valtuutettua jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kyse on Kuusiokuntien – eli Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin – aluetta koskevasta sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistussopimuksesta. Sopimus on tehty kuntien ja Kuusiolinna Terveys Oy:n kesken vuonna 2015. Kuusiolinnan palvelujen piirissä on noin 25 000 eteläpohjalaista asukasta.

Sopimuksesta on käyty neuvotteluja jo pitkään, sillä se ei täytä yhtäältä hankintalain ja toisaalta hyvinvointialuelain ja sote-järjestämislain vaatimuksia. Jatkoneuvotteluissakaan ei ole löydetty lainsäädännön edellyttämää ja hyvinvointialueen kokonaisedun mukaista ratkaisua.

Lisäksi aluevaltuusto päätti valtuuston puheenjohtajiston kokoonpanosta. Se katsoi, ettei perussuomalaisista omaan valtuustoryhmäänsä vaihtanut Piia Kattelus-Kilpeläinen voi enää toimia valtuuston 2. varapuheenjohtajana, sillä puheenjohtajiston tulee edustaa valtuustoryhmien välisiä valtasuhteita. Uudeksi 2. varapuheenjohtajaksi valittiin perussuomalaisten Risto Mattila. Puheenjohtajiston muu kokoonpano – aluevaltuuston puheenjohtaja Paula Risikko, 1. varapuheenjohtaja Esko Lehtimäki sekä 3. varapuheenjohtaja Aarne Heikkilä – jatkaa tehtävissään.