Hyvinvointialue esittää Seinäjoelle yhteistä kiinteistöosakeyhtiötä

  • Tiedote
  • 17.8.2023 klo 07.02

Etelä-Pohjanmaan aluehallitus käsitteli tiistain 15.8. kokouksessaan Seinäjoelle rakentuvan perhekeskus Aallokon tilannetta. Aluehallitus merkitsi tiedoksi Seinäjoen kaupunginvaltuuston 19.6. tekemän päätöksen Aallokkoon liittyen. Aluehallitus katsoi, että kaupungin hyvinvointialueelle tekemä esitys on riittämätön.

Aluehallitus päätti esittää Seinäjoen kaupungille, että hyvinvointialue ja Seinäjoen kaupunki aloittavat välittömästi neuvottelut yhteisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta tai muusta vastaavasta järjestelystä. Yhtiö tulee perustaa hyvinvointialueelle taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Aluehallitus nimesi neuvotteluja käyvään ryhmään aluehallituksen puheenjohtaja Lasse Hautalan ja 1. varapuheenjohtaja Sami Keskisen. Hyvinvointialueen viranhaltijoista neuvotteluryhmään nimettiin hyvinvointialuejohtaja, hallinto- ja strategiapalvelujen toimialuejohtaja, vastaava tilapalveluinsinööri sekä kiinteistöpäällikkö.

Seinäjoen Y-talon osalta aluehallitus käsitteli automaattista sammutusjärjestelmää ja nimesi työryhmän sen käyttöönoton valmisteluun. Työryhmä laatii aluehallitukselle esityksen vaihtoehdoista ja kustannuksista vuoden 2023 loppuun mennessä.

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen Vimpelin, Ilmajoen ja Teuvan kunnan, Kurikan ja Kauhajoen kaupunkien sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän kanssa solmimat vuokrasopimukset.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi Kuusiolinnan sopimusta koskevan neuvottelutilanteen ja kävi aiheesta keskustelun.

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin tietojohtamisen kehittämissuunnitelma.