Hyvinvointialue esittää Kuusiolinna-sopimuksen irtisanomista

  • Tiedote
  • 30.8.2023 klo 19.54 (Muokattu: 30.8.2023 klo 19.56)

Asiakkaiden palvelut jatkuvat entiseen tapaan.
Työntekijät siirtyisivät hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue esittää maanantaina 4.9. kokoontuvalle aluehallitukselle Kuusiolinnan ulkoistussopimuksen irtisanomista.

Hyvinvointialue on selvittänyt Kuusiolinnan sopimustilannetta jo hyvinvointialueen valmistelusta, vuodesta 2022 lähtien. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen myötä sote-lainsäädäntö on muuttunut, eikä sopimus nykyisessä muodossaan enää täytä lainsäädännön vaatimuksia.

Hyvinvointialue on neuvotellut sopimuksesta Kuusiolinnan edustajien kanssa vuoden 2022 lopulta lähtien. Neuvotteluissa ei ole löytynyt lainmukaista ja hyvinvointialueen tarpeita vastaavaa ratkaisumallia.

Hyvinvointialue esittää sopimuksen irtisanomista kokonaisuudessaan. Asiaa käsitellään ensin aluehallituksessa, minkä jälkeen se etenee edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

Irtisanomisessa on kahden vuoden siirtymäaika, joten sopimus päättyisi vuoden 2025 lopussa. Asiakkaiden palvelut jatkuvat toistaiseksi ennallaan.

Kuusiolinnan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tukitehtäviä hoitava henkilöstö siirtyisi liikkeenluovutuksella voimaanpanolain mukaisesti hyvinvointialueen palvelukseen. 

Kuusiokunnat − Alavuden kaupunki, Kuortaneen kunta ja Ähtärin kaupunki − ovat tehneet vuonna 2015 sopimuksen Kuusiolinna Terveys Oy:n kanssa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta alueen noin 25 000 asukkaalle. Soinin kunta on liittynyt sopimukseen myöhemmin. Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä (Kuussote) on vastannut kuntien puolesta tilaajapalveluista ja viranomaistehtävistä.

Sopimuksessa on kyse kokonaisulkoistuksesta, eli se sisältää perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Sopimus on siirtynyt hyvinvointialueelle sote-uudistuksen myötä 1.1.2023.

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

OmaEP mobiilisovellus on julkaistu sovelluskaupoissa

Maastopalovaroitus on voimassa