Hyvä työilmapiiri, joustavat työjärjestelyt ja senioreiden vahva tuki saavat nuoret lääkärit suosittelemaan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta

  • Tiedote
  • 25.1.2024 klo 11.43 (Muokattu: 25.1.2024 klo 11.44)

Lääkäriliitto ja Nuorten Lääkärien Yhdistys ovat julkaisseet vuosittaisen Koulutuspaikkakyselyn tulokset.  Kyselyn mukaan omaa koulutuspaikkaansa suosittelevien lääkäreiden määrä on suurempi kuin kertaakaan aiemmin.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta upeasti kyselyn kärkeen nousivat medisiiniset palvelut, Kurikan sote-keskus sekä psykiatria. Näissä yksikössä jokainen koulutettava lääkäri suosittelee koulutuspaikkaansa.

Tärkeimpänä kriteerinä suosittelulle nousevat hyvä työilmapiiri, opetusmyönteisyys, hyvä johtaminen ja hyvä seniorituki.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen medisiinisissä palveluissa pyritään huolehtimaan nuorten lääkäreiden työhyvinvoinnista. Medisiinisiin palveluihin kuuluvat sisätaudit, infektioiden torjunta, keuhkosairaudet, neurologia, ihotaudit ja allergologia, syöpätaudit sekä geriatria.

– Pyrimme mahdollistamaan osa-aika- ja etätyötä, järjestämme henkilökohtaista ohjausta sekä mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Pidämme ilmapiirin hyvänä ja rentona, huumoria unohtamatta, palvelualuejohtaja Heli Hiekkanen kertoo.

– Lisäksi päivystyskuormitus pyritään pitämään kohtuullisena ja vanhempaa kollegaa voi aina konsultoida, Hiekkanen jatkaa.

Koulutusvastaava, yleislääketieteen erikoislääkäri Jouni Parkkonen Kurikan terveyskeskuksesta kertoo, että Kurikassa on vuosia panostettu ohjaukseen, joka on suunnitelmallista ja koulutettavan tarpeiden mukaisesti yksilöityä.

– Koulutettavat antavat positiivista palautetta hyvästä moniammatillisesta työyhteisöstä, jossa jokaista työntekijää arvostetaan ammattinimikkeestä riippumatta. Nuoren lääkärin ei tarvitse jäädä yksin pohtimaan, vaan työkaverilta on aina matala kynnys kysyä, Parkkonen kuvailee.