Etelä-Pohjanmaan vahvuudet ovat myös hyvinvointialueen rekrytointivaltteja

  • Tiedote
  • 21.6.2023 klo 15.02

Mitä mielikuvia Etelä-Pohjanmaa tuo ihmisille mieleen? Lakeus, koti, pellot, murre, yrittäjyys… Tätä ja paljon muuta Etelä-Pohjanmaan liiton teettämässä ja tiistaina 20.6. julkaisemassa Etelä-Pohjanmaan imago- ja tunnettuustutkimuksessa saatiin selville. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Etelä-Pohjanmaan tunnettuuden ja maakunnan herättämien mielikuvien lisäksi mm. sitä, houkuttaako maakunnan ulkopuolella asuvia matkustaa tai muuttaa Etelä-Pohjanmaalle. Tutkimuksessa selvitettiin myös alueella asuvien pitovoimatekijöitä.

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen kevään 2023 aikana. Tutkimuksesta ja sen tuloksista voi lukea lisää Etelä-Pohjanmaan liiton sivuilta:  Luonto, kustannustaso ja turvallisuus houkuttelevat Etelä-Pohjanmaalla – Etelä-Pohjanmaan liitto (epliitto.fi)

Myös Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella tuoreita tutkimustuloksia on tarkasteltu mielenkiinnolla.  Mitä ajatuksia tulokset herättävät, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen rekrytointi- ja työhyvinvointijohtaja Niina Herttuala?

”Uskon ja toivon, että nämä asiat, mitä Etelä-Pohjanmaan vahvuuksiksi tutkimuksessa tunnistetaan, vetävät meille väkeä. Etelä-Pohjanmaalla on turvallista asua, löytyy luonnonrauhaa ja monelle tämä on tietysti se kotiseutu. Jokaiselle löytyy kyllä jotakin, yhtä hyvin niille ihmisille, jotka eivät ole täältä kotoisin.”

Herttuala saa työnsä puolesta painia mm. rekrytointihaasteiden parissa. Iso kysymys kuuluu, miten saada alueelle lisää työntekijöitä? Tästä näkökulmasta myös Herttualaa kiinnostavat tuoreen tutkimuksen tulokset. Herttuala toteaakin, että esitetyt Etelä-Pohjanmaan vahvuudet ovat samalla hyvinvointialueen rekrytointivaltteja kuten perhemyönteisyys, hyvä elämänlaatu ja arjen sujuminen.

Syntyjään Alajärveltä kotoisin olevalla Herttualalla on omakohtaista kokemusta paluumuutosta kotiseudulle, hän ymmärtää hyvin sen vetovoiman.  ” Kyllähän täällä on kaikki se, mitä ihminen tarvitsee”.  Mutta miten tuoda tämä kaikki hyvä näkyväksi ja houkuttelevaksi myös niille, joille maakunta ei ole tuttu?

”Meidän tulisi hyvinvointialueena olla myös osaltamme luomassa positiivista mielikuvaa maakunnasta, olla enemmän esillä.”

Herttuala näkee hyvinvointialueen kannalta erityisesti kansainvälistymisen ja Etelä-Pohjanmaan koulutusmahdollisuuksien lisäämisen tärkeänä ja siihen tulisi panostaa.

”Hyvinvointialue on alueen suurin työnantaja, vajaa 11 000 työntekijää ja tarvitaan paljon lisää, kun on sitä poistumaa. Olisi hyvinvointialueen kannalta tärkeää, että saisimme myös monikulttuurisuutta maakuntaan lisää. Tarvitsemme kansainvälistäkin työvoimaa, koska tällä meidän omalla väellä emme tule pärjäämään.”

Joka viides tutkimukseen vastanneista ei pitänyt poissuljettuna ajatusta muuttaa Etelä-Pohjanmaalle. Maakuntaan muuttoa harkitsevia ja töitä alueelta etsiviä Herttuala haluaa rohkaista:

”Meillä hyvinvointialueella on kyllä tarjota töitä. Täältä löytyy valtavasti erilaisia työmahdollisuuksia eri alojen ammattilaisille. Lämpimästi tervetuloa niin läheltä kuin kaukaa Etelä-Pohjanmaalle!”