Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella otetaan käyttöön asiakkaiden tekstiviestipalaute

  • Tiedote
  • 18.9.2023 klo 10.06

Hyvinvointialueella otetaan käyttöön 18.syyskuuta alkaen uusi tapa saada tietoa siitä, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat käyntiinsä sairaalassa. Aluksi mukana on viisi sairaalan poliklinikkaa: vatsataudit, ihotaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, suusairaudet sekä päivystys, joka tulee kokeiluun mukaan lokakuulla.

Vuorokauden kuluttua käynnistä asiakkaalle saattaa tulla matkapuhelimeen tekstiviestillä kysely, jossa pyydetään kertomaan, kuinka todennäköisesti suosittelisi poliklinikan palveluita läheisilleen asteikolla 0-10 ja samalla on mahdollista kirjoittaa avointa palautetta kokemuksistaan.

Vastaaminen on maksutonta, mutta edellyttää älypuhelinta. Kysely aukeaa, kun klikkaa tekstiviestissä olevaa linkkiä. Palautetekstiviesti lähetetään niille Seinäjoen keskussairaalan potilaille, jotka ovat antaneet luvan sähköiseen asiointiin ja tekstiviestin lähettämiseen. Kyselyä ei lähetetä alle 18 –vuotiaille eikä sellaisille ihmisille, joilla on turvakielto. Kyselyyn ei yhdistetä henkilötietoja. Asiakas /potilas päättää itse, haluaako vastata vai ei.

Palautekyselyillä selvitetään Seinäjoen keskussairaalan potilaiden asiakaskokemusta NPS- eli Net Promoter Score –menetelmällä. Potilaiden antamien arvioiden pohjalta syntyy NPS-luku, jonka avulla potilaiden kokemusta sairaalan toiminnasta voidaan seurata ja kehittää. Tekstiviestikyselyitä on tarkoitus laajentaa koko hyvinvointialueen käyttöön kehittääksemme omaa toimintaa ja palvelujen laatua.

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

Kun sairastun – mistä apua?

HyväEP-tiedotuslehti on julkaistu