Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue pärjäsi hyvin valtakunnallisessa työhyvinvointikyselyssä

  • Tiedote
  • 9.1.2024 klo 09.59

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue osallistui 24.10.-14.11.2023 Työterveyslaitoksen toteuttamaan Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyyn.

Tulokset ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna hyvällä tasolla.

Kyselyyn vastasi hyvinvointialueen henkilöstöstä 57 prosenttia. Vastausprosentti oli osallistuneista hyvinvointialueista toiseksi korkein.

Peräti 66 prosenttia vastaajista suosittelisi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta työnantajana, mikä on selkeästi korkeammalla tasolla kuin muilla hyvinvointialueilla (62 %).

– Työnantajaa suosittelevat etenkin ikäpalveluiden työntekijät, joiden osalta tulos oli hienot 75 prosenttia, kertoo hyvinvointialueen rekrytointi- ja työhyvinvointijohtaja Niina Herttuala.

Suurin osa (88 %) kyselyyn vastanneista panostaa työhönsä, ja kokee lähiesihenkilönsä toiminnan oikeudenmukaiseksi (75 %).

Kaksi kolmasosaa kokee työyhteisön yhteistyön toimivaksi.

– Toimivat työyhteisöt näkyivät erityisesti perhe- ja sosiaalipalvelujen sekä terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialueilla, Herttuala toteaa.

Pelastoimen osalta erityisen hyvällä tasolla on kokemus työstä palautumisesta työvuoron jälkeen.

Kehitettävänä asiana kyselyn perusteella nousee esiin koettu työstressi sekä suuret toimialojen väliset erot.

Myös henkilöstön työkykyvyn ylläpitoon ja parantamiseen on tärkeää panostaa edelleen.

– Työhyvinvointisuunnittelijamme tekevät tiivistä yhteistyötä sekä henkilöstön, esihenkilöiden että työterveyshuollon kanssa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue lähtee hyödyntämään tuloksia aktiivisesti työhyvinvoinnin kehittämisessä. Kyselyn tulokset ovat koko henkilöstön nähtävillä.

Työterveyslaitos järjestää 18.1.2024 tiedotustilaisuuden, jossa kerrotaan kyselyn tuloksista sekä sote- ja pela-alan työhyvinvoinnin tilannekuvasta.

Lisää aiheesta Työterveyslaitoksen verkkosivuilla.

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

OmaEP mobiilisovellus on julkaistu sovelluskaupoissa

Maastopalovaroitus on voimassa