Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

  • Tiedote
  • 4.12.2023 klo 15.46

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut 5.12.2023. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä.

Lokakuun talouden toteumasta johdetun ennusteen mukaan hyvinvointialue tulee tekemään vuonna 2023 noin 40 miljoonaa euroa alijäämäisen tuloksen. Hyvinvointialueilla on talouden tasapainottamisvelvoite. Sen mukaan niiden on saatava taloutensa tasapainoon vuoden 2026 loppuun mennessä.

Aluevaltuusto on 9.10. hyväksynyt uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelman (UTV-ohjelman) vuosille 2024–2026. Ohjelma tähtää 56 miljoonan euron kokonaissäästöihin. Ohjelma pitää sisällään vähintään yhden miljoonan euron säästön henkilöstökustannuksista.

Hyvinvointialueen on syytä tarkastella henkilöstön sijoittumista ja määrää uudistuksen edetessä, ajankohtainen taloustilanne huomioiden.

Hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvotteluissa tarkastellaan erityisesti:

  • mahdollisia päällekkäisyyksiä toiminnassa
  • tehtäviä, jotka eivät ole lakisääteisiä
  • tehtäviä, joihin kohdistuu muutoksia uudistustoimintojen myötä vuonna 2024
  • johtamisjärjestelmää – tavoitteena on vapauttaa tai siirtää työpanosta varsinaiseen asiakas- ja potilastyöhön
  • henkilöstökustannuksiin vaikuttamista, mm. palvelussuhteiden vakinaistamista ja varahenkilöstön vahvistamista
  • tuottavuusohjelman hankkeita ja niiden henkilöstövaikutuksia ydintoiminnassa ja tukipalveluissa
  • eläköitymisen hyödyntämistä.

Yhteistoimintamenettely käynnistetään, sillä UTV-ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutuksessa henkilöstön työnkuviin sekä työskentelypisteisiin voi tulla muutoksia. Jotkin työtehtävät voivat päättyä. On kuitenkin huomioitava, että eläköityminen on hyvinvointialueella varsin voimakasta tulevina vuosina. Osaltaan tämä mahdollistaa toimintojen uudelleenorganisoinnin henkilöstövaihdosten yhteydessä.

5.12. alkavien neuvottelujen tulos tullaan käsittelemään alkukeväästä 2024 talousarviomuutoksen yhteydessä.

Yhteistoimintaneuvottelujen organisoinnista vastaa henkilöstöjohtaja. Neuvottelut kestävät lainsäädännön mukaisesti vähintään kuusi viikkoa. Hyvinvointialue tiedottaa lisää asian edetessä.