Etelä-Pohjanmaalle yli 9,5 miljoonan euron valtionavustus

  • Tiedote
  • 29.12.2022 klo 09.33

Avustus kohdentuu koronapandemian aiheuttaman hoitovelan purkuun sekä hoitotakuun edistämiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hankkeelle valtionavustusta 9 584 000 euroa. Avustus kohdentuu Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeelle vuosille 2023–2025.

Hankkeen tavoitteena on purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa, edistää hoitotakuuta sekä vahvistaa ennaltaehkäisyä ja kustannusvaikuttavuutta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat etenkin haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja lapsiperheet, nuoret ja nuoret aikuiset − erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjät − pitkäaikaissairaat, ikäihmiset ja vammaiset.

– Hanke tähtää eriarvoisuuden kaventamiseen. Panostamme ongelmien varhaiseen tunnistamiseen, hankejohtaja Maria Keto kertoo.

Digitaaliset palvelut ovat hankkeessa merkittävässä roolissa. Niiden käyttöä laajennetaan ja tuetaan.

– Kehitämme matalan kynnyksen palveluita. Hyvä esimerkki on ikäihmisille suunnattu SenioriTupa-niminen toimintamalli, joka kokoaa saman katon alle ikäneuvolan, viriketoiminnot ja digituen. Lapsille ja lapsiperheille suunnattu sähköinen perhekeskus puolestaan tarjoaa monipuolista tietoa ja tukea perheiden arkeen. Sähköinen perhekeskus tulee käyttöön vuoden 2023 aikana koko Etelä-Pohjanmaa hyvinvointialueelle, Keto jatkaa.

Lisäksi kuntalaisten käyttöön tulee sähköinen ajanvarauspalvelu sekä erilaisia chat-palveluita ja etävastaanottoja, jotka helpottavat hoidon saatavuutta ja yhteydenottoa palveluihin.

Hankkeessa työskentelee myös digiagentti, joka tukee kuntalaisten digitaalista asioimista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Digiagentti jalkautuu maakunnan eri toimipisteisiin ja on myös järjestöjen käytettävissä.

– Lisäksi kehitämme puolesta asiointia, siten, että vastedes läheinen luottohenkilö voi helpommin asioida sähköisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa läheisensä puolesta.

Hankkeessa luodaan Etelä -Pohjanmaan hyvinvointialueelle hyvinvoinnin palvelukonsepti. Sen avulla asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä osallisuutta edistävät palvelut ovat asiakkaiden ja ammattilaisten helposti löydettävissä. Palvelut kootaan digitaaliseen palvelutarjottimeen, joka pitää sisällään tarjolla olevia liikunta-, kulttuuri ja luontopalveluita sekä järjestöjen ja kuntien tuottamat palvelut.