Terapianavigaattori tehostaa potilaiden hoidon tarpeen arviointia 

  • Tiedote
  • 28.3.2023 klo 08.08 (Muokattu: 28.3.2023 klo 08.32)

Etelä-Pohjanmaalla otetaan käyttöön perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnin tueksi digitaalinen työväline, terapianavigaattori kevään 2023 aikana.

Terapianavigaattorin käyttöönotto on osa kansallista Terapiat etulinjaan toimintamallia.

Terapianavigaattori kokoaa tietoja, joita terveydenhuollon ammattilainen hyödyntää ohjatakseen asiakkaan hänelle sopivaan psykososiaaliseen hoitoon. Terapianavigaattoriin on sisällytetty kansallisesti käytettyjä ja suositeltuja oiremittareita yleisimpien mielenterveyden ongelmien kartoittamiseen. Terapianavigaattori koostuu monivalintakysymyksistä, oirekyselyistä ja lyhyistä avoimista tekstikentistä.  Kysymykset kartoittavat asiakkaan oireiden ja ongelmien luonnetta sekä hoitoon liittyviä tarpeita ja toiveita

Terapianavigaattorin käyttöönotto on aloitettu Kurikan, Ilmajoen, Lapuan ja Kauhavan perusterveydenhuollon mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa. Terapianavigaattori tulee jatkossa löytymään helposti E-P:n hyvinvointialueen hyvaep.fi mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden sivuilta. Terapianavigaattorin käyttöä on tavoitteena laajentaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen perusterveydenhuoltoon laajasti vuoden 2023 aikana.

Terapianavigaattorin käyttäminen on helppoa niin apua hakevan kuin ammattilaisen näkökulmasta. Terapianavigaattorin täyttäminen on asiakkaalle vapaaehtoista, anonyymia ja kestää noin 20–30 minuuttia. Se sujuvoittaa hoidon tarpeen arviointia ja nopeuttaa oikeaan hoitoon tai palveluun pääsyä. Täytettyään Terapianavigaattorin asiakas saa koosteen vastauksistaan, jonka asiakas ja ammattilainen käyvät läpi yhdessä keskustellen. Ammattilaisen täydentävä haastattelu yhdessä potilaan kanssa, eli ensijäsennys, vie keskimäärin 10–20 minuuttia.

”Asiakas innostui Terapianavigaattorin täyttämisestä, se oli laittanut miettimään,” kertoo psykiatrinen sairaanhoitaja Etelä-Pohjanmaalta. Omaa työtään hän arvioi seuraavasti: ”erillisiä kaavakkeita ei tarvinnut täytättää asiakkaalla vastaanoton aikana ja kirjaaminen helpottui.”​

Terapianavigaattori auttaa arvioimaan apua hakevan psykososiaalisen hoidon tarvetta sekä vähentämään arviointiin kuluvaa aikaa ja siihen liittyviä mekaanisia tehtäviä. Lisäksi se tukee apua hakevaa henkilöä oman tilanteensa jäsentämisessä. Terapianavigaattorin avulla terveydenhuollossa tunnistetaan nopeasti asiakkaat, jotka voidaan ohjata matalan kynnyksen kevyempiin mutta nopeasti alkaviin psykososiaalisiin hoitoihin. Toisaalta tunnistetaan myös heidät, jotka vaativat tarkempaa arviota tai intensiivisempää hoitoa.

Terapianavigaattori on valtakunnallisesti jo lähes 3 miljoonan asukkaan käytössä. Positiivinen palaute asiakkailta ja ammattilaisten käyttäjäkokemukset kannustavat käyttöönoton laajentamista koko Suomeen.

Video: Mikä on Terapianavigaattori? Osoitteessa: https://youtu.be/tNYExqSdyJw


Lisätietoja

Etelä-Pohjanmaan menetelmäkoordinaattori Marjo Kankaanpää p. 044 472 9911