Elintapamuutoksiin tukea hyvinvointi­alueen ja kuntien yhteistyöllä

  • Tiedote
  • 21.6.2023 klo 11.33 (Muokattu: 22.6.2023 klo 13.44)

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi 12.6.2023 kokouksessaan sopimuksen elintapaohjauksen toteutuksesta kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyönä. Sopimuksen allekirjoittavien kuntien kanssa elintapaohjausta toteutetaan jatkossa tiiviissä yhteistyössä sovitun palveluketjun mukaisesti. Sopimuksen myötä kuntien liikunnanohjaajat saavat myös rajatun kirjaamisoikeuden potilastietojärjestelmään, joka parantaa tiedonkulkua, toiminnan laatua ja vaikutusten arviointia. Sopimuksen mukaisen elintapaohjauksen toiminnan odotetaan käynnistyvän vielä syksyn 2023 aikana.

Elintapaohjausta on kehitetty alueella laajassa yhteistyössä jo vuosien ajan. Vauhtia kehittämiseen antoi mm. 2017–2018 toiminut VESOTE-hanke. Etelä-Pohjanmaalle on jo syntynyt toimintamalleja, joissa kuntien liikunta- ja vapaa-aikapalvelut toteuttavat elintapaohjausta ja liikuntaneuvontaa tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Kunnissa on myös onnistuneesti pystytty lisäämään liikuntaneuvontaan kohdennettua resurssia. Työikäisten liikuntaneuvonnan tila 2022 -selvityksen mukaan liikuntaneuvonnan tarjonta on parantunut Etelä-Pohjanmaalla huomattavasti viime vuosien aikana.

Elintapaohjauksella tarkoitetaan yksilöön tai ryhmään kohdistuvaa yksilöllistä ohjausta, jonka tavoitteena on saada aikaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä pysyviä elintapamuutoksia. Elintapaohjauksen sopimuksessa sovitaan riskiryhmille suunnatun kohdennetun elintapaohjauksen toteutuksesta. Sopimuksessa kuvataan osapuolten myös roolit ja vastuut. Kunnat vastaavat elintapaohjauksessa erityisesti liikuntaneuvonnan toteutuksesta.

Sopimus elintapaohjauksen toteutuksesta kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyönä (pdf)

Lisätietoja elintapaohjauksesta ja sopimuksesta:

Hyvinvointikoordinaattori
Juha Vuorijärvi
Kehityspalvelut
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
050 474 2995
juha.vuorijarvi@hyvaep.fi

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

OmaEP mobiilisovellus on julkaistu sovelluskaupoissa

Maastopalovaroitus on voimassa