Edunvalvontavaltuutus – tärkeä valtakirja tulevaisuutesi varalle

  • Tiedote
  • 21.2.2023 klo 12.20 (Muokattu: 21.2.2023 klo 12.27)

Elämä on arvaamatonta, kuka tahansa voi menettää toimintakykynsä missä elämänvaiheessa tahansa.  Edunvalvontavaltuutuksella voit määritellä etukäteen itse kuka hoitaa asioitasi ja miten niitä hoidetaan mahdollisen toimintakyvyttömyyden kohdatessa. Helpotat myös läheistesi työtä valtuutuksella, sillä se nopeuttaa ja helpottaa asioiden hoitamista.

Edunvalvontavaltuutus – miksi minulla pitäisi olla sellainen?

Edunvalvontavaltuutus on hyvä keino varautua tulevaisuuteen siltä varalta, että et itse jossain kohtaa elämääsi enää pysty hoitamaan asioitasi esimerkiksi muistisairauden tai vakavan loukkaantumisen vuoksi. Se on valtakirja, jolla voit valtuuttaa luotetun henkilön hoitamaan omaan talouteesi ja terveyteesi liittyviä asioita toimintakykysi heikennyttyä. Näin voit varmistaa, että asiasi hoidetaan omien toiveittesi mukaisesti senkin jälkeen, kun et itse siihen enää kykene. Valtakirjan laatimisessa kannattaa käyttää apuna asiantuntijaa, kuten oikeusaputoimistoa, asianajotoimistoa, lakiasiantoimistoa tai pankin notariaattipalveluita.

Ole ajoissa asialla!

Edunvalvontavaltakirjan tekemisen yleisenä edellytyksenä on, että valtuuttaja on täyttänyt 18 vuotta ja kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen. Koska kukaan ei voi ennustaa tulevaa, olisi jokaisen täysi-ikäisten hyvä harkita edunvalvontavaltuutuksen tekemistä. Viimeistään sen tekeminen on tarpeen siinä vaiheessa, kun ensioireet toimintakyvyn heikkenemisestä ilmaantuvat. Asiaa ei kannata lykätä pitkälle tulevaisuuteen, sillä edunvalvontavaltakirja pitää tehdä silloin, kun olet vielä toimintakykyinen. Esimerkiksi edennyt muistisairaus voi johtaa siihen, että edunvalvontavaltuutusta ei enää voi tehdä.

Milloin edunvalvontavaltuutus otetaan käyttöön?

Valtuutuksen tekeminen ei tarkoita sitä, että luopuisit omien asioidensa hoidosta välittömästi. Edunvalvontavaltuutus otetaan käyttöön vain siinä tapauksessa, että et kykene enää itse hoitamaan asioitasi. Valtuutuksen vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto‍. Vahvistamiseen vaaditaan lääkärinlausunto, jossa otetaan kantaa valtuuttajan kykyyn hoitaa asioitaan. Tämän jäl­keen edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaan ni­meä­mä­si val­tuu­tet­tu voi alkaa hoitaa asioi­ta­si.

Edunvalvontavaltuutus mahdollistaa mm. hoitokodissa asuvan puolesta asioinnin

Sähköinen asiointi on nykypäivää ja esimerkiksi etävastaanotto on usein hoitokodissa/asumisyksikössä asuvan haavoittuvassa asemassa olevan etu. On tärkeää, että myös haavoittuvassa asemassa olevat ikäihmiset ja muistisairaat voivat hyödyntää etävastaanottoja ja että puolesta asioinnin mahdollisuudet on huolehdittu kuntoon, jossa tärkeässä roolissa on nimenomaan edunvalvontavaltuutus. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käsitellään erityisen arkaluonteisia tietoja ja HYVAEP:n sähköisen asioinnin ja etävastaanottojen tulee perustua puolesta asiointiin. Puolesta asiointi toteutetaan kansallisten ohjeistusten mukaisesti Suomi.fi Valtuuksilla, joihin edunvalvontavaltuutus sisältyy.

Lisätietoa:
Edunvalvontavaltuutus eli tuen tarpeen ennakointi (dvv.fi/edunvalvontavaltuutus)
Edunvalvontavaltuutus – Omissa Käsissä (omissakasissa.fi)

 

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

Apua järkytyksen käsittelyyn on saatavilla

Hammashoitoloiden ajanvarausluukut suljetaan