Blogikirjoitus: Yhteisenä tavoitteena toimivat kuntoutuspalvelut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

  • Tiedote
  • 30.1.2023 klo 13.35 (Muokattu: 30.1.2023 klo 15.22)

Elämme ensimmäisiä viikkoja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Yhteinen matkamme on vasta alussa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella kuntoutuksen palvelut järjestäytyvät uudelleen. Vaikka nyt kaikki olisi vielä hieman sekavaa ja reittimme epäselvä, on päämäärämme selkeä – toimivat kuntoutuspalvelut Etelä-Pohjanmaalla.

Mitä kuntoutus oikein on? Mitä olemme kehittämässä?

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee kuntoutuksen seuraavasti:

”Kuntoutus on kuntoutujan tarpeista ja tavoitteista lähtevä, suunnitelmallinen prosessi, jossa kuntoutuja ylläpitää ja edistää toiminta- ja työkykyään ammattilaisten tuella. Kuntoutukseen kuuluu kuntoutujan toimintaympäristöjen kehittäminen. Kuntoutus tukee kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä voimavaroja, itsenäistä elämää, työllistyvyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Kuntoutus on osa hyvinvointipalvelujärjestelmää ja edellyttää useiden toimijoiden oikea-aikaisia ja saumattomia palveluja ja etuuksia.”

Kuntoutus on käsitteenä hyvin laaja-alainen – tämä blogiteksti keskittyy lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden tilanteen ja kehittämistyön kuvaamiseen.

Kartat kulkemisen helpottamiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi

Kuntoutuksen palveluita on kehitetty ja uudistettu Etelä-Pohjanmaalla jo aikaisemminkin. Viime keväänä kehittämisen ja uudistamisen eteenpäin vieminen alkoi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveys -keskus -hankkeessa. Kehittämistyön karttana eli toimintaa ohjaavina työkaluina toimivat kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi (STM 2017) ja ehdotusten perusteella laadittu kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022 (STM 2020). Lisäksi työtä ohjaavat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen tavoitteet ja alueelliset tarpeet.

Miten päin karttaa tulee pitää ja missä olemme – nykytilanteen kartoitusta

Moni asia meillä täällä Etelä-Pohjanmaalla on jo hyvin. Meillä on osaavia kuntoutusalan ammattilaisia, jotka jatkuvasti arjen työssään tuottavat laadukkaita kuntoutuspalveluita alueemme asukkaille ja pohtivat työnsä kehittämisen paikkoja ja hiovat toimintaa sujuvammaksi. Arjen kehittämistyön tulee edelleen jatkua laadukkaiden palveluiden takaamiseksi ja se tulee turvata myös johtamisen näkökulmasta. Alueemme asukkaat saavat ja heidän tulee saada jatkossakin kuntoutuspalvelunsa sujuvasti toisaalta vuosien kokemuksen ja toisaalta tuoreiden silmäparien sekä kouluttautuneen henkilökunnan tuottamana.

Kuntoutuspalveluiden tilannetta kartoitettiin Etelä-Pohjanmaan terveyskeskuksissa työskenteleviltä kuntoutusalan ammattilaisilta syksyllä elo-syyskuun taitteessa. Tilannekartoituksessa selvitettiin yhdessä ammattilaisten kanssa, miten ihmiset ohjautuvat kuntoutuspalveluihin. Kartoituksen pohjalta nousi esiin esimerkiksi asiakasryhmiä, jotka eivät ohjaudu kuntoutuspalveluihin oikea-aikaisesti. Suunnitteilla on nyt koulutusta ja muuta tukea kuntoutustarpeiden oikea-aikaiseen tunnistamiseen.

Reittisuunnitelmia

Syksyn aikana on selvitetty kuntoutuksen osalta lasten palvelujärjestelmää. Mukana työskentelyssä on ollut asiantuntijoita eri organisaatioista. Työ jatkuu tänä vuonna ja tavoitteena on rakentaa työkalu lasten asiakas- ja palveluohjaukseen ammattilaisille.

Tänä vuonna aloitamme kuntoutustyöryhmien toiminnan kehittämisen ja uudistamisen. Kuntoutustyöryhmissä tehdään päätöksiä kuntoutusten myöntämisestä hyvinvointialueen varoilla. Lasten kuntoutustyöryhmät jatkavat kokoontumista jokaisessa sote-keskuksessa, mutta yhtenäistämme kuntoutuksen suunnittelua ja päätöksentekoa. Kehittämistyöllä pyrimme takaamaan alueemme lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet kuntoutukseen. Aikuisten osalta kuntoutustyöryhmätoiminnassa tapahtuu isompi muutos. Kuntoutustyöryhmät kokoontuvat kolmella alueella. Tavoitteena aikuisten kohdallakin on yhtenäistää mahdollisuutta kuntoutukseen ja kehittää toimintaa.

Tänä vuonna nostetaan pöydälle myös siirtyminen sairaalapalveluista kotiin tai kotia kohden; osastokuntoutuksen ja kotiin annettavien palveluiden sekä osastolta kotiin siirtymisen kehittäminen aloitetaan.

Tässä joitakin reittisuunnitelmia matkalla kohti yhteistä tavoitetta – toimivia kuntoutuspalveluita Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kaikki kehittämistoiminta toteutuu tiiviisti ammattilaisten kanssa yhteistyössä ja heidän osaamistaan hyödyntäen.

Maria Katajamäki, kehittämissuunnittelija
maria.katajamaki@hyvaep.fi

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

OmaEP mobiilisovellus on julkaistu sovelluskaupoissa

Maastopalovaroitus on voimassa