Blogikirjoitus: Omaolon avulla voit arvioida omaa terveyttäsi nopeasti ja vaivattomasti ilman jonottamista

  • Tiedote
  • 23.8.2023 klo 11.48

Omaolo on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Omaolo tukee oma- ja itsehoitoa sekä auttaa tarvittaessa saamaan yhteyden julkisen terveydenhuollon ammattilaisiin.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkailla on käytössään tällä hetkellä 17 kpl oirearvioita. Asukkaat voivat täyttää oirearvion Omaolo.fi-verkkoselaimessa missä ja milloin vain. Omaolon taustalla toimiva Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen päättelyyn perustuva ohjelmisto arvioi annetut vastaukset ja antaa tuloksen. Vastausten perusteella muodostunut tulos voi olla itsehoito-ohje tai ohjaus, mihin tulee olla yhteydessä. Tietyissä tapauksissa on mahdollista myös lähettää arvio ammattilaiselle ja saada näin asia vireille mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.

Ajasta ja paikasta riippumatonta sujuvaa palvelua

Syksyn 2023 aikana käynnistyy käyttöönottokokeilu, jossa asukas voi tarpeen niin vaatiessa varata oirearvion täytettyään ajan fysioterapeutin vastaanotolle. Käyttöönottokokeilu aloitetaan Seinäjoen alueella ja aikoja tulee varattaviksi ensivaiheessa olkapään kipu tai vamma -oirearviosta. Jatkossa ajanvarausmahdollisuuksia on tarkoitus laajentaa, mikäli palvelu löytää paikkansa osana asiakasohjausta.

Oirearvioiden lisäksi omaolossa voi kartoittaa myös millaista tukea ja apua sosiaalipalveluista voi löytyä itsesi tai läheisesi elämäntilanteeseen. Alueellisia ohjauksia palveluarvioiden osalta kehitetään syksyn 2023 aikana. Tavoitteena on, että palveluarviot ohjaavat asiakkaan olemaan yhteydessä oikeaan palveluun, vähentäen turhia puhelinyhteydenottoja.

Arvioi omaa terveyttäsi luotettavasti ja aloita valmennus oman hyvinvointisi tueksi

Monet tekijät kuten tupakointi, epäterveellinen ruokavalio, ylipaino sekä vähäinen liikunta altistavat pitkäaikaissairauksille (sydän- ja verisuonitaudeille ja diabetekselle). Sähköisen terveystarkastuksen avulla on mahdollista itse arvioida omaa terveydentilaa ja saada elintapoihin liittyen ohjausta ja neuvontaa. Terveellisillä elämäntavoilla voidaan ehkäistä suurin osa työikäisten kroonisista sairauksista.

Omaolo ohjaa sähköisestä terveystarkastuksesta luotettavan tiedon pariin (mm. Terveyskirjasto.) Omaolo sisältää myös erilaisia valmennuksia, jotka ovat vapaasti hyödynnettävissä. Valmennukset tarjoavat tukea elintapamuutokseen ja elämän eri tilanteisiin. Elintapamuutos edellyttää ihmiseltä riittäviä voimavaroja. Elintapamuutoksen esteenä voivat olla esimerkiksi univaikeudet, parisuhteen ristiriidat tai päihteiden käyttö. Tällöin on hyvä lähteä asia kerrallaan korjaamaan elämän perusasioita kuntoon. Omaolovalmennuksia on saatavilla monipuolisesti muun muassa

  • arjen harmituksen vähentämiseen
  • unenlaadun parantamiseen
  • tupakoinnin lopettamiseen
  • painonhallintaan
  • liikuntaan
  • parisuhteen vuorovaikutukseen sekä ristiriitojen ratkaisuun liittyen

Tutustu palveluun osoitteessa www.omaolo.fi ja löydä tarpeisiisi sopiva palvelu silloin, kun sinulle sopii!

Elina Nummikoski
Asiakaspalveluiden asiantuntija
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke
puh. +358504742476
elina.nummikoski@hyvaep.fi