Aluevaltuusto palautti Kuusiolinna-sopimuksen valmisteluun

  • Tiedote
  • 11.9.2023 klo 15.18

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto käsitteli maanantain 11.9. kokouksessaan Kuusiolinnan palvelusopimusta. Pohjaesityksen pääkohtana oli sopimuksen irtisanominen.

Asian käsittelyn yhteydessä keskustan ryhmäpuheenvuorossa esitettiin asian palauttamista valmisteluun. Esitystä kannattivat kaikki valtuustoryhmät.

Kokoomus esitti ryhmäpuheenvuorossaan, että neuvotteluissa huomioitaisiin hyvinvointialueen asukkaiden palvelutarpeet ja että jatkoneuvotteluiden tavoitteena tulisi olla sopimuksen jatkuminen nykyisen sopimuskauden loppuun. Myös tätä esitystä kannatettiin.

Näiden kahden esityksen väliltä äänestettiin. Äänin 35–23 valituksi tuli esitys, jonka mukaan aluevaltuusto palauttaa Kuusiolinna-sopimuksen aluehallituksen valmisteltavaksi. Sopimuksen jatkoneuvottelut on käynnistettävä lainsäädäntö ja hyvinvointialueen kokonaisetu huomioiden.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen ensimmäisen puolen vuoden osavuosikatsauksen ja kävi aiheesta laajan keskustelun. Keskustelussa esiin nousivat muun muassa ostopalveluihin sekä henkilöstön hälytysrahaan liittyvät kustannukset sekä henkilöstön työhyvinvointi.

Aluevaltuusto hyväksyi esitetyt muutokset sosiaalihuollon asiakasmaksuihin. Muutokset koskevat kotihoidon, tuetun ja yhteisöllisen asumisen sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen ja perhehoidon maksuja. Maksumuutoksissa on kyse tarkennuksista.

Aluevaltuusto päätti perustaa tilapäisen valiokunnan selvittämään aluevaltuuston puheenjohtajiston erottamista. Asia liittyy aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Piia Kattelus-Kilpeläisen asemaan. Aluevaltuustolle on kesäkuussa jätetty aloite, jossa katsotaan, että aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajan paikka kuuluisi perussuomalaisille. Kattelus-Kilpeläinen toimii tällä hetkellä omassa valtuustoryhmässään.

Vaikka aloitteessa esitetty muutos koskee vain yhtä puheenjohtajiston paikkaa, edellyttää asian käsittely tilapäisen valiokunnan perustamista. Tilapäiseen valiokuntaan nimettiin viisi jäsentä, puheenjohtajaksi valittiin Aki Ylinen. Valiokunta valmistelee asiasta esityksen aluevaltuuston 30.10. kokoukseen.

 

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

Kurikan perhekeskus aloittaa uusissa tiloissa 1.8.2024

Kun sairastun – mistä apua?

HyväEP-tiedotuslehti on julkaistu