Aluevaltuusto palautti investointisuunnitelman valmisteluun

  • Tiedote
  • 13.3.2023 klo 14.44

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuuston kokous järjestettiin 13.3.2023.

Aluevaltuustossa käytiin keskustelua hyvinvointialueen investointisuunnitelmasta vuosille 2023–2026. Valtuustoryhmien esityksestä asia päätettiin palauttaa valmisteluun.

Investointisuunnitelmaan sisältyvät investointeja vastaavat sopimukset, joista on käyty runsaasti julkista keskustelua viime viikkoina. Tällaisia sopimuksia ovat muun muassa pitkäaikaiset toimitilojen vuokrasopimukset. Aluehallitus käsittelee mahdollisia vuokrasopimusten irtisanomisia seuraavassa kokouksessaan 27.3.

– Investointisuunnitelman uudelleenvalmistelussa tulee huomioida ja tuoda avoimesti päätöksentekoon eri vaihtoehdot kustannuksineen, aluevaltuuston puheenjohtaja Paula Risikko korosti.

Hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen antoi valtuutetuille katsauksen ajankohtaisista asioista:

Toinen julkisuudessa paljon keskustelua herättänyt asia on hyvinvointialueen käyttöön ottama kotihoidon palvelusetelimalli. Järvinen totesi, että kotihoidon palveluseteli valmistellaan uudelleen. Valmisteluvaiheessa analysoidaan palvelusetelimallin laskentakaavassa ilmi tullut virhe sekä palvelusetelituottajien hinnankorotukset.

Muutosjohtaja, sosiaalijohtaja Tanja Penninkangas täydensi, että uudelleenvalmistelun tavoitteena on varmistaa, etteivät asiakkaiden omavastuuosuudet nouse kohtuuttoman korkeiksi. Ennen uuden palvelusetelimallin käyttöönottoa palveluseteliasiakkaiden omavastuuosuudet laskutetaan samansuuruisina kuin hyvinvointialueen omassa kotihoidossa.

Viime viikolla hyvinvointialueen virkajohtoa osallistui hyvinvointialueneuvotteluun Helsingissä. Hyvinvointialueneuvottelu on ministeriöiden ja hyvinvointialueiden välinen keskustelutilaisuus muun muassa palvelujen järjestämisen, taloustilanteen sekä henkilöstön saatavuuden näkökulmista. Järvinen kuvasi neuvottelun sujuneen varsin hyvässä hengessä.

Ennen varsinaista kokousta aluevaltuuston puheenjohtaja Paula Risikko luovutti erikoislääkäri Jussi Jouppilalle myönnetyn lääkintöneuvoksen arvonimen. Jouppila on toiminut uransa aikana lukuisissa lääketieteen tehtävissä: sekä Seinäjoen keskussairaalassa osastonylilääkärinä että myös kolmannella sektorilla, etenkin urheilulääketieteen parissa.